Bài dự thi: Nét đẹp Đà Nẵng Chủ đề: Chuyển mình Võ Hữu Nghĩa Lớp: CE17A1. Khoa. Kỹ Thuật Xây Dựng

Bài dự thi: Nét đẹp Đà Nẵng Chủ đề: Chuyển mình Võ Hữu Nghĩa Lớp: CE17A1. Khoa. Kỹ Thuật Xây Dựng

Bài dự thi: Nét đẹp Đà Nẵng 
Chủ đề: Chuyển mình
Võ Hữu Nghĩa 
Lớp: CE17A1. Khoa. Kỹ Thuật Xây Dựng 
Mọi người like👍 và share 😍
#cuocthinetdepdanang
#anhdepdaihocdonga
#daihocdonga
#somewhereindanang