Lễ Khai giảng năm học mới Trường Đại học Đông Á - TP Đà Nẵng

Lễ Khai giảng năm học mới Trường Đại học Đông Á - TP Đà Nẵng

Kế hoạch Lễ Khai giảng năm học 2019-2020

Thời gian : 13h00, Thứ Hai, ngày 09/9/2019

Địa điểm  : Cung Thể thao Tuyên Sơn, Số 03 Phan Đăng Lưu

                   P. Hòa Cường, Q. Hải Châu, Đà Nẵng