Thông báo 𝑳𝒊̣𝒄𝒉 𝒕𝒉𝒊 𝒄𝒂́𝒄 𝒌𝒚̀ 𝒕𝒉𝒊 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒍𝒖̛̣𝒄 𝒏𝒈𝒐𝒂̣𝒊 𝒏𝒈𝒖̛̃ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒂̆𝒎 2023 tại Đại học Đông Á

Thông báo 𝑳𝒊̣𝒄𝒉 𝒕𝒉𝒊 𝒄𝒂́𝒄 𝒌𝒚̀ 𝒕𝒉𝒊 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒍𝒖̛̣𝒄 𝒏𝒈𝒐𝒂̣𝒊 𝒏𝒈𝒖̛̃ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒂̆𝒎 2023 tại Đại học Đông Á

🛎THÔNG BÁO🛎 𝑳𝒊̣𝒄𝒉 𝒕𝒉𝒊 𝒄𝒂́𝒄 𝒌𝒚̀ 𝒕𝒉𝒊 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒍𝒖̛̣𝒄 𝒏𝒈𝒐𝒂̣𝒊 𝒏𝒈𝒖̛̃ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒂̆𝒎 2023 tại Đại học Đông Á

📣Trung tâm gửi đến các bạn thông báo về việc tổ chức các Kỳ thi ngoại ngữ năm 2023 (kỳ thi chuẩn đầu ra và kỳ thi thử) đối với sinh viên UDA và thí sinh khác tại Đà Nẵng. Chi tiết thông báo tại đây:

✍️Đối với các kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ: Dành cho sinh viên (SV) Trường Đại học Đông Á. Đối tượng dự thi được nêu cụ thể tại thông báo của mỗi đợt thi.

✍️Đối với các kỳ thi thử ngoại ngữ: Dành cho thí sinh ở mọi độ tuổi trong và ngoài nhà trường có nhu cầu trải nghiệm thi thử các kỳ thi ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Hàn) theo định hướng bài thi quốc tế nhằm luyện tập và chuẩn bị tốt cho kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ cũng như các kỳ thi ngoại ngữ quốc tế.

🎯Cách thức đăng ký:

✍️Đối với các kỳ thi chuẩn đầu ra và kỳ thi thử ngoại ngữ: Trước mỗi đợt thi, Trung tâm có thông báo về thời gian thi và cách thức đăng ký cụ thể tại website SV www.my.uda.edu.vn và fanpage facebook.com/FLTCDongA.

--------------

Trung tâm Khảo thí và Đào tạo Ngoại ngữ - Đại học Đông Á

Phòng 313A - 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Đà Nẵng