THÔNG BÁO (V/v triển khai thu nhận phiếu thông tin sinh viên (SV) tốt nghiệp)

Căn cứ Kế hoạch của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á về kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2019, Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên (QLĐT&CTSV) thông báo về việc thu nhận Phiếu thông tin SV tốt nghiệp, như sau: 1. Đối tượng: SV năm cuối của tất cả các ngành và chuyên ngành thuộc các trình độ đào tạo: a. Đại học, khóa 2015-2019(15A1) b. Đại học, khóa 2016-2019 (16A3) c. Đại học, khóa 2017-2019 (17B) d. Cao đẳng, khóa 2016-2019 (16G1)

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG QLĐT&CTSV                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số:  01/TB-QLĐT&CTSV                             Đà Nẵng, ngày 14 tháng 02 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v triển khai thu nhận phiếu thông tin sinh viên (SV) tốt nghiệp

 

 
 

 

Căn cứ Kế hoạch của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á về kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2019,

Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên (QLĐT&CTSV) thông báo về việc thu nhận Phiếu thông tin SV tốt nghiệp, như sau:

1. Đối tượng: SV năm cuối của tất cả các ngành và chuyên ngành thuộc các trình độ đào tạo:

 1. Đại học, khóa 2015-2019(15A1)
 2. Đại học, khóa 2016-2019 (16A3)
 3. Đại học, khóa 2017-2019 (17B)
 4. Cao đẳng, khóa 2016-2019 (16G1)

2. Yêu cầu thực hiện

 1. Đối với SV

- SV đăng nhập vào ID sinh viên (sinhvien.donga.edu.vn), chọn mục Góc riêng sinh viên – Thông tin sinh viên tốt nghiệp - cập nhật thông tin còn thiếu vào Phiếu thông tin SV tốt nghiệp - Sinh viên nhập đầy đủ, rõ ràng, chính xác với kê khai ban đầu và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã tự cung cấp cho việc in bằng và phục vụ công tác xác minh văn bằng chứng chỉ của các Cơ quan quản lý. Đồng thời tự kiểm tra thông tin của mình trên danh sách nhà trường đã đính kèm.

Lưu ý: Nếu trường hợp cập nhật Họ tên, ngày sinh, nơi sinh không đúng trên phần mềm thì báo lại Phòng QLĐào tạo & CTSV để được giải quyết.

- Yêu cầu về hình: hình mới, nhìn thẳng, trang phục nghiêm túc. Trường khuyến khích sinh viên cung cấp hình trên phông nền trắng. Nam mặc áo sơ mi màu trắng, thắt Cavat; nữ mặc áo dài.

- Nộp phiếu: Sau khi cập nhật xong bấm In phiếu thông tin, ký tên ghi rõ họ tên và nộp Ban cán sự lớp thu theo danh sách, chuyển về Cố vấn học tập trong thời gian quy định của Nhà trường trước ngày 20/3/2019.

 1. Đối với CVHT
 • In danh sách lớp ( theo file đính kèm) chuyển cho lớp kiểm tra lại thông tin của từng sinh viên.
 • Tổ chức và đôn đốc SV thực hiện cập nhật Phiếu thông tin SV tốt nghiệp đầy đủ, đúng nội dung và thời gian theo thông báo này.
 • Thu nhận Phiếu thông tin SV tốt nghiệp, sắp xếp theo Danh sách lớp(A,B,C), thống kê số lượng (ghi rõ số lượng SV nộp và SV không nộp) có xác nhận của Ban CS lớp.
 • Đóng tập, ghi đầy đủ thông tin khoa, ngành, lớp và CVHT trên tờ bìa (sử dụng bìa cứng, giấy màu).
 • Bàn giao tập Phiếu thông tin SV tốt nghiệp về Phòng QLĐT&CTSV (Cô Hồng) trước ngày 30/3/2019

Phòng QLĐT&CTSV thông báo và đề nghị CVHT, SV triển khai thực hiện và cung cấp chính xác, đầy đủ các thông tin cần thiết để ghi trong nội dung văn bằng, chứng chỉ./.

Nơi nhận:                                                                                KT.PHÒNG QLĐT&CTSV

 • BGH {để báo cáo};                                                                                
 • CVHT, SV {để thực hiện};                                                                        Đã ký
 • Lưu ĐT.                                                                   

 

 ThS. NGUYỄN TRỌNG TÙNG

Tải file hướng dẫn tại đây: /Portals/3/Th%F4ng%20tin/Huong%20dan%20lam%20thong%20tin%20sv%20tot%20nghiep%202019.docx