Thông báo khóa học tập môn Giáo dục An ninh - Quốc phòng cho sinh viên từ ngày 22/07/2018 đến ngày 17/08/2018

Khoa Kỹ thuật Xây dựng thông báo khóa học tập môn Giáo dục An ninh - Quốc phòng cho sinh viên trong 4 tuần

1. Thời gian học tập môn giáo dục QP-AN là 4 tuần từ ngày 22/7/2018 đến 17/8/2018.
2. Địa điểm: Trung tâm giáo dục QP-AN Trường Quân sự QK5
3. Các bạn sinh viên nộp 30.000đ tiền thuê xe đưa đón sinh viên đi, về. Nộp theo lớp về cho lớp trưởng theo danh sách lớp và lớp trưởng nộp về phòng TC-KT (Thầy Tuyên)
4. Hạn cuối nộp tiền về phòng TC-KT ngày 12/7/2018.
Lưu ý: - Xe đón sinh viên vào lúc 14h00 chủ nhật ngày 22/7/2017. Sinh viên có mặt trước 30’ để phân danh sách xe.