Tin vui cho các bạn sinh viên khoa Kỹ thuật Xây dựng về tuyển dụng việc làm tại Công ty Phát triển Phần mềm Xây dựng AUREOLE

Công ty Phát triển Phần mềm Xây dựng AUREOLE có Trụ sở chính: Tầng 22, Tòa nhà AB, Số 76, Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam. Điện thoại: 0283 8219 381

Tên Công ty Công ty Phát triển Phần mềm Xây dựng AUREOLE (tên thường dùng: Aureole CSD)

• Ngày thành lập 28/3/2001

• Vốn đầu tư 850.000 USD (100% từ Mitani Sangyo)

• Ban Giám đốc – Tổng Giám đốc Shuhei Miura – Giám đốc Hiroyoshi Kazuno Akira Ido Nguyễn Hải An Trần Thanh Đan

• Tổng số nhân viên: 408 người (thời điểm 01/03/2019)

Thông tin về công ty chi tiết các bạn có thể tải về tại đây: /Portals/3/TuyenSinh/Thong%20tin%20cong%20ty%20Aureole%20CSD%20-%202019.pdf           

Thông tin tuyể dụng chi tiết các bạn có thể tải về tại đây: /Portals/3/TuyenSinh/THONG%20BAO%20TUYEN%20DUNG%20AUREOLE%20CSD.pdf