Tóm tắt một số môn học bằng tiếng anh (song ngữ)

 

Môn Sức bền vật liệu

 "Sức bền vật liệu là khoa học nghiên cứu về độ bền, độ cứng và sự ổn định của công trình hay chi tiết máy dưới tác dụng của ngoại lực".

Độ bền là khả năng chịu lực lớn nhất của vật liệu chi tiết máy mà không bị phá hỏng trong quá trình làm việc bình thường.

Độ cứng là khả năng chịu lực lớn nhất của chi tiết mà biến dạng không quá lớn làm ảnh hưởng đến điều kiện làm việc bình thường của chi tiết máy và công trình.

Độ ổn định là khả năng chịu lực lớn nhất của chi tiết mà không bị thay đổi hình dáng hình học trong quá trình làm việc.

Strength of materials

Strength of materials is science research durability, stiffness and stability of construction or detailed machine when there is affection of external forces.

Durability is the highest bearing capacity of the material without destroying machine parts or structures during normal working.

Stiffness is the highest bearing capacity of the material that deformation is not too large to affect the normal working conditions of machine parts and structures.

Stability is the highest bearing capacity of the details without changing geometric shape of construction during normal working.

 

Môn cơ học lý thuyết

Cơ học lý thuyết là khoa học nghiên cứu về sự cân bằng của chất điểm, vật rắn dưới sự tác dụng của các lực. Cơ học lý thuyết gồm 3 phần khác nhau nghiên cứu về 3 lĩnh vực: tĩnh học , động học và động lực học.

Tĩnh học nghiên cứu về sự cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của các lực.

Động lực học nghiên cứu về sự cân bằng của vật thể dưới tác dụng của các lực với giả thuyết các lực không thay đổi theo thời gian.

Động học nghiên cứu các tính chất hình học của chuyển động của các vật không kể đến quán tính và các lực tác dụng lên chúng.

Theoretical mechanics

Theoretical mechanics is science research the balance of particle, the solid when when effected of forces. The theoretical mechanics consists of three different parts: statics, dynamics and kinetics.

Statics researches the static equilibrium of solids when there is affection of forces.

Dynamics researches the balance of solids when there is affection of forces with assumption the force does not change by time.

Kinetics researches the geometric properties of moving objects without consider inertia force and the forces affect them.

 

Thủy lực

Thuỷ lực là một trong các môn cơ sở chuyên ngành có vai trò khá quan trọng. Đó là môn khoa học nghiên cứu các quy luật cân bằng và chuyển động của chất lỏng, đặc biệt là nước. Và các phương pháp ứng dụng các quy luật đó vào trong thực tế khi thiết kế, thi công các công trình giao thông như cầu, cống nhỏ, kênh mương, cống thoát nước...

Hydraulics

Hydraulics is one of the basis subjects rather important. It is the science of studying the laws of equilibrium and motion of fluids, especially water. And the methods to apply this rule in the actual design and construction of transportation projects such as bridges, culverts small, canals, drains ...