Xây dựng cầu đường (Đại học)

Mã ngành : 7510103

1.   Mục tiêu đào tạo

Với chương trình đào tạo theo hướng thực nghiệm, trong suốt 4,5 năm, SV được tham gia thực tập thực tế tại phòng thí nghiệm của nhà trường và làm việc tại các doanh nghiệp như Dinco, Cty 545, Đăng Hải,… thông qua 3 module nghề nghiệp trong 9 tháng. Ngoài ra, SV được tham quan, kiến tập thường xuyên trong suốt quá trình học tập tại trường. Như vậy, sau khi tốt nghiệp, SV sẽ dễ dàng nắm bắt công việc thực tế và hòa nhập với công việc một cách nhanh chóng.

 • Có khả năng tham gia các công việc Thí nghiệm vật liệu xây dựng.
 • Có khả năng tham gia khảo sát địa hình các công trình cầu đường (bình đồ, trắc dọc, trắc ngang, thủy văn,…)
 • Có khả năng tham gia khảo sát địa chất công trình cầu đường.
 • Có khả năng tham gia thiết kế, thi công, hỗ trợ tư vấn giám sát, lập dự toán, quản lý dự án được các công trình cầu nhỏ (dưới 25m), trung (từ 25m đến 100m), 1 phần công việc cầu lớn (trên 100m);
 • Có khả năng tham gia thiết kế, thi công, hỗ trợ tư vấn giám sát, lập dự toán, quản lý dự án được các công trìnhđường từ cấp III đến cấp VI và 1 phần công việc đường cấp I, II ).

2.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Nghề nghiệp sau khi ra trường Nghề nghiệp phát triển thăng tiến sau 3 năm
 • Nhân viên kinh doanh vật liệu và thiết bị kỹ thuật.
 • Cán bộ Phòng thí nghiệm.
 • Cán bộ Khảo sát địa hình.
 • Cán bộ Khảo sát địa chất.
 • Cán bộ lập dự toán.
 • Cán bộ thiết kế.
 • Cán bộ kỹ thuật thi công.
 • Chủ nhiệm hạng mục khảo sát, thiết kế, lập dự toán.
 • Đội trưởng thi công.
 • Cán bộ tư vấn giám sát.
 • Cán bộ lập hồ sơ mời thầu, dự thầu, đánh giá thầu.
 • Cán bộ quản lý dự án.
 • Cán bộ kiểm toán.
 • Giảng viên

3.   Định hướng nâng cao trình độ sau khi ra trường

Nâng cao kỹ năng Nâng cao trình độ
 • Đạt các văn bằng chứng chỉ Anh ngữ có giá trị quốc tế , như: IELTS, TOEFL,… với điểm số cao.
 • Vẽ: chính xác và nhanh
 • Làm tài liệu: chính xác, ngắn gọn, đúng và đủ các yêu cầu, đúng ngữ pháp, đúng chính tả, trình bày đẹp và khoa học, in ấn và sắp xếp đẹp nhưng tiết kiệm.
 • Tính toán: chính xác, nhanh có tính sáng tạo (biết sử dụng các công cụ sẵn có để nâng cao năng suất lao động).
 • Nghiên cứu sử dụng các phần mềm mới để ứng dụng cho công tác thiết kế, thi công, quản lý được diễn ra chính xác và nhanh hơn.
 • Trình bày, diễn thuyết: cách thể hiện phải có sức thuyết phục cao, phong cách tự tin chuyên nghiệp.
 • Tham gia các khóa học bồi dưỡng kỹ năng mềm, như: kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý,…
 • Tìm kiếm và học hỏi: Biết tìm kiếm và tiếp thu từ kiến thức từ nhiều nguồn thông tin.
 • Tham gia các khóa học ngắn hạn bồi dưỡng nghiệp vụ, như: Tư vấn giám sát, đấu thầu, Quản lý dự án, Thí nghiệm viên,...
 • Nghiên cứu và học tập các công nghệ mới và tiên tiến để ứng dụng cho công tác thiết kế, thi công, quản lý công trình cầu đường.
 • Người học có khả năng học tập, nghiên cứu để đạt trình độ thạc sĩ,tiến sĩ trongvà ngoài nước cùng ngành đào tạo hoặc ngành đào tạo gần chuyên ngành đã học, để đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp.

4.   Kết quả đầu ra về nghề nghiệp theo module nghề nghiệp

Các nghề chính, phụ Mã học phần Học phần Yêu cầu
Công nhân nghề ER23055 Vẽ kỹ thuật xây dựng
 • Gia công, lắp dựng được ván khuôn và cốt thép của các kết cấu công trình.
 • Thực hiện được các công tác xây, trác, ốp lát, hoàn thiện công trình.
 • Đo vẽ bình đồ, trắc dọc, trắc ngang và hiện trạng tuyến.
 • Khoan lỗ khoan địa chất, lấy mẫu đất đá và làm một số thí nghiệm tính chất cơ lý đất đá cơ bản.
 • Thí nghiệm tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng.
 • Định vị vị trí công trình cầu dưới 25m, công trình đường cấp V trở xuống ra ngoài thực địa.
 • Đọc được bản vẽ và bóc tách khối lượng công trình cầu dưới 25m, công trình đường cấp V trở xuống.
EC22009 Cơ lý thuyết
EC22032 Sức bền vật liệu 1
EC22054 Vật liệu xây dựng
EC21043 Thí nghiệm VLXD
EC22011 Địa chất công trình
EC21049 TT địa chất công trình
EC31076 Kiến tập xây dựng
EC22006 Cơ học kết cấu 1
EC22052 Thủy lực cơ sở
EC22005 Cơ học đất
EC21034 Thí nghiệm cơ học đất
EC32072 Kết cấu thép 1
EC32107 Môi trường trong xây dựng
EC22053 Trắc địa
EC21050 Thực tập trắc địa
EC32104 Máy XD và ATLĐ
EC32240 Tổng quan công trình cầu đường
EC32241 Thiết kế và thi công cống
EC32233 Triển khai bản vẽ xây dựng
EC33234 Thực tập nghề nghiệp lần 1 TTCN (3 tháng)
Kỹ thuật thi công EC22033 Sức bền vật liệu 2
 • Thi công, hỗ trợ tư vấn giám sát, quản lý dự án công trình cầu dưới 25m.
 • Thi công, hỗ trợ tư vấn giám sát, quản lý dự án công trình đường từ cấp V trở xuống.
 • Lập hồ sơ khối lượng, hồ sơ thanh toán, hồ sơ hoàn công công trình cầu dưới 25m, công trình đường từ cấp V trở xuống.
 • Kỹ thuật trắc đạc công trình cầu dưới 25m, công trình đường từ cấp V trở xuống.
EC22007 Cơ học kết cấu 2
EC33069 Kết cấu BTCT 1
EC31047 Đồ án BTCT 1
EC33232 Nền móng
EC31054 Đồ án nền móng
EC33242 Thiết kế đường ô tô 1
EC31059 Đồ án thiết kế đường ô tô 1
EC33243 Thiết kế cầu BTCT
EC31058 Đồ án thiết kế cầu BTCT
EC33244 Thi công cầu BTCT
EC33245 Thi công đường 1
EC33246 Thực tập nghề nghiệp lần 2 TTKT (2.5 tháng)
Thiết kế,quản lý dự án công trình EC31056 Đồ án thi công cầu BTCT
 • Thiết kế, quản lý dự án công trình cầu dưới 100m, 1 phần công việc công trình cầu trên 100m.
 • Thiết kế, quản lý dự án công trình đường từ cấp III trở xuống và một phần công việc công trình đường cấp I, II.
EC31057 Đồ án thi công đường 1
EC32140 Thiết kế cầu thép
EC31247 Đồ án thiết kế cầu thép
EC32142 Thiết kế đường ô tô 2
EC32124 Thi công cầu thép
EC31248 Đồ án thi công cầu thép
EC32012 Chuyên đề: Xử lý nền đất yếu
EC32010 Chuyên đề cầu
EC31127 Thí nghiệm BTCT
EC31249 Thí nghiệm đường
EC32126 Thi công đường 2
EC31250 Đồ án thi công đường 2
EC32062 Dự toán công trình xây dựng
EC32119 Quản trị dự án đầu tư xây dựng cơ bản
EC32074 Khai thác công trình cầu đường
EC35251 Thực tập nghề nghiệp lần 3 TTTN (3 tháng)
EC36252 Đồ án TN