DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ, KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

 

STT Tên đề tài Tác giả Tạp chí đăng tải Thời gian thực hiện
1 Tìm hiểu tình hình nghiên cứu “Ứng dụng phương pháp tiếp cận CDIO trong việc xây dựng CTĐT” ở một số trường Đại học ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh TS. GVC. Lê Xuân Thọ Chuyên san “Thông tin Khoa học và Giáo dục”, Đại học Đông Á 05/2012
2 Ứng dụng phương pháp đánh giá xói sau cống theo phương pháp của hội cầu đường Mỹ SV. Phạm Anh Thường, ThS. Lương Nguyễn Hoàng Phương Chuyên san “Thông tin Khoa học và Giáo dục” số 07/2012 2012
3 Nghiên cứu khả năng ngập lũ vùng ven sông Cu Đê khi xây dựng khu đô thị Thủy Tú ThS. Trần Ngọc Thành Chuyên san “Thông tin Khoa học và Giáo dục” số 08/2012 2012
4 Nghiên cứu khả năng ngập lũ vùng thượng luu hồ chứa thủy điện Sông Bung 4 ThS. Nguyễn Tấn Khoa Chuyên san “Thông tin Khoa học và Giáo dục” số 09/2013 2013
5 Đánh giá độ bám dính giữa đá dăm với Bitum nhựa đường tại các mỏ đá ở thành phố Đà Nẵng KS. Phạm Văn Lim, SV. Lê Văn Cường, SV. Ngô Thân Thương Chuyên san “Thông tin Khoa học và Giáo dục” số 10/2014 2014
6 Nghiên cứu xác định mặt trượt mái dốc nền đường đắp cao Huỳnh Ngọc Hào Kỷ yếu Hội thảo Kỹ thuật Xây dựng 2014 - Đại học Cần Thơ 10/2014
7 Những vấn đề của “Đại đô thị” Huế ThS. Dư Tôn Hoàng Long Chuyên san “Thông tin Khoa học và Giáo dục” số 12/2015 2015
8 Nghiên cứu sự vận động ứng suất và biến dạng của mái dốc khi gia cường bằng các loại neo Lê Phước Linh (Đại học Đông Á), Châu Trường Linh Tạp chí Giao thông vận tải. ISSN: 2354-0818 1+2/2015
9 Có sự “bền vững nào” cho thiết kế nội thất? ThS. Nguyễn Ngọc Minh Chuyên san “Thông tin Khoa học và Giáo dục” 2015
10 Luận giải nguồn gốc đá Calciocarbonatit Nam Nậm Xe (Phong Thổ, Lai Châu) dựa vào thành phần đồng vị Carbon – Oxy Nguyễn Thị Hồng Nụ Kỷ yếu hội nghị khoa học trẻ 2015
11 Áp dụng mô hình thủy lực để tính toán khả năng thoát lũ trên sông Hàn – Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng khi các công trình cầu giao thông mới được xây dựng Nguyễn Tấn Khoa (Đại học Đông Á), Lương Nguyễn Hoàng Phương (Đại học Đông Á), Nguyễn Thế Hùng Tuyển tập công trình hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc 2015
12 Temporal emplacement sequence of the South Nam Xe carbonatites (Northwest Vietnam) Nguyễn Thị Hồng Nụ 5th GEOINDO 2015 November 23-24, Khon Kaen, Thailand. The International Conference on Geology, Geotechnology And Mineral Resources of Indochina 11/2015
13 Áp dụng mô hình thủy lực để tính toán khả năng thoát lũ trên sông Hàn – Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng khi các công trình cầu giao thông mới được xây dựng ThS. Lương Nguyễn Hoàng Phương, ThS. Nguyễn Tấn Khoa Chuyên san “Thông tin Khoa học và Giáo dục” số 11/2015 2015
14 Đánh giá chất lượng khai thác mặt đường bê tông nhựa dựa trên kết quả khảo sát hư hỏng của lớp phủ mặt đường ThS. Phạm Thái Uyết, ThS. Lương Nguyễn Hoàng Phương (Đại học Đông Á) Chuyên san “Thông tin Khoa học và Giáo dục” số 12/2015 2015
15 Xác định hệ số thâm nhập cacbonat hóa và dự đoán tuổi thọ của mặt đường bê tông xi măng do cacbonat hóa ThS. Nguyễn Tấn Khoa, ThS. Hồ Văn Quân Chuyên san “Thông tin Khoa học và Giáo dục” số 12/2015 2015
16 Nghiên cứu sự vận động ứng suất và biến dạng của mái dốc khi gia cường bằng các loại neo ThS. Lê Phước Linh Chuyên san “Thông tin Khoa học và Giáo dục” số 12/2015 2015
17 Nghiên cứu các đặc trưng cường độ của bê tông xi măng sử dụng phế thải đá mạt thay thế cốt liệu mịn trong xây dựng mặt đường ô tô ThS. Lương Nguyễn Hoàng Phương, ThS. Nguyễn Tấn Khoa Chuyên san “Thông tin Khoa học và Giáo dục” số 13/2016 2016
18 Nghiên cứu, đánh giá điều kiện địa chất công trình đồng bằng ven biển Đà Nẵng phục vụ quy hoạch xây dựng và đào tạo ThS. Nguyễn Thị Hồng Nụ Chuyên san “Thông tin Khoa học và Giáo dục” số 13/2016 2016
19 Nghiên cứu bê tông sử dụng phế thải đá mạt thay thế cốt liệu mịn trong xây dựng mặt đường ô tô Lương Nguyễn Hoàng Phương, Nguyễn Tấn Khoa, Hồ Văn Quân Tạp chí Cầu Đường Việt Nam, ISSN: 1859-459X 03/2016
20 Ứng dụng phương pháp Taguchi trong thiết kế tối ưu cường độ kéo uốn và cường độ nén của bê tông cát Nguyễn Tấn Khoa Hội thảo Khoa học Quốc gia – Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững 09/2016
21 Application of Taguchi method for optimization of flexural and compressive strength of sand concrete Nguyễn Tấn Khoa Sustainable Concrete for Now and the Future 10/2016
22 Nghiên cứu một số tính năng của bê tông hạt mịn sử dụng tro bay Nguyễn Tấn Khoa (Đại học Đông Á), TS. Thái Minh Quân, PGS. TS. Nguyễn Thanh Sang Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần XIV - 2017 2017
23 Mô hình số kết hợp cơ – thủy DEM – PFV và ứng dụng vào mô phỏng biến dạng lún của nền đất đắp bão hòa nước dưới tác dụng của tải trọng tĩnh Lương Nguyễn Hoàng Phương Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20 07/2017
24 Charactertics of phosphate phase (fluorapatite and monazite) in the south Nam Xe carbonatites, northwest Viet Nam. Nguyễn Thị Hồng Nụ Hue university journal of science 12/2017
25 Quan điểm xây dựng bản đồ địa chất công trình tỷ lệ lớn phục vụ quy hoạch xây dựng đô thị (áp dụng cho đồng bằng ven biển Đà Nẵng) Nguyễn Thị Hồng Nụ Hue university journal of science Earth science and environment 03/2018
26 Nghiên cứu ảnh hưởng của cỉ lò cao nghiền mịn đến tính chất cơ học và độ bền của bê tông cát Nguyễn Tấn Khoa (Đại học Đông Á), Nguyễn Thanh Sang, Lương Nguyễn Hoàng Phương (Đại học Đông Á) Hội thảo khoa học “Những tiến bộ trong xây dựng và kiến trúc” lần 2 – 2018 08/2018 (ACEA 2)
27 Nghiên cứu ảnh hưởng của xỉ lò cao nghiền mịn đến tính chất cơ học và độ bền của bê tông cát Nguyễn Tấn Khoa (Đại học Đông Á), Nguyen Thanh Sang, Lương Nguyễn Hoàng Phương (Đại học Đông Á) Tạp chí xây dựng Việt Nam 09/2018
28 Phân tích ứng xử của nền đường đất đắp dưới tác dụng của tải trọng bằng mô hình phân tử hữu hạn Lương Nguyễn Hoàng Phương (Đại học Đông Á), Tống Anh Tuấn Hội thảo khoa học quốc gia lần 4 về “Ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh” 11/2018
(AtiGB 2018)
29 Các mô hình mô phỏng ứng xử cơ học của nền đất đắp trong điều kiện không bão hòa Lương Nguyễn Hoàng Phương (Đại học Đông Á), Tống Anh Tuấn Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ XXI 11/2018
30 Mô phỏng ảnh hưởng của nhiệt dộ đến từ biến của bê tông Thái Minh Quân, Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Tấn Khoa (Đại học Đông Á) Tạp chí Giao thông vận tải 12/2018
31 Nghiên cứu đặc tính thấm nước của mặt đường bê tông xi măng xử dụng phế thải đá mạt thay thế cốt liệu mịn trong khu vực thành phố Đà Nẵng KS. Lê Ngọc Hân, ThS. Lương Nguyễn Hoàng Phương (Đại học Đông Á) Tập san Chuyên đề Khoa học và Giáo dục số 15 12/2018
32 Nghiên cứu đánh giá sự dịch chuyển trọng lực đất đá mái dốc đường giao thông vùng núi thấp trung bình xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam ThS. Nguyễn Thị Hồng Nụ Tập san Chuyên đề Khoa học và Giáo dục số 15 12/2018
33 Ứng dụng thiết kế quy hoạch thực nghiệm trong tối ưu hóa cường độ nén của bê tông cát ThS. Nguyễn Tấn Khoa Tập san Chuyên đề Khoa học và Giáo dục số 15 12/2018
34 Mô phỏng trường thủy động lực học vùng cửa sông Hàn với kịch bản nước biển dâng do biến đổi khí hậu Lê Văn Nghị, Hoàng Nam Bình, Lương Nguyễn Hoàng Phương (Đại học Đông Á) Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy Lợi 04/2019
35 Effect of unsaturation on the liquefaction of soil: case study of dense fine clean sand Tran Khai Hoan, Saber Imanzadeh, Said Taibi, Hanène Souli, Jean – Marie Fleureau, Mahdia Hattab, Luong Nguyen Hoang Phuong (Đại học Đông Á) HN KH QT về giao thông và phát triển bền vứng lần thứ 3 08/2019
36 Using discrete element method to simulate the settlement of soil saturated in embankments due to static loading Lương Nguyễn Hoàng Phương (Đại học Đông Á), Tống Anh Tuấn HN KH QT về giao thông và phát triển bền vứng lần thứ 3 08/2019
37 Nghiên cứu ảnh hưởng của tro bay thay thế bột đá vôi đến tính chất cơ học của bê tông hạt mịn SV. Nguyễn Trọng Hoàng, SV. Nguyễn Quốc Cường, ThS. Nguyễn Tấn Khoa Tập san Chuyên đề Khoa học và Giáo dục số 16 08/2019
38 Nghiên cứu sự hình thành tính chất cơ lý của đất phong hóa Bazan ở vùng Tây Nguyên - Việt Nam và những khoáng sản liên quan ThS. Nguyễn Thị Hồng Nụ Tập san Chuyên đề Khoa học và Giáo dục số 16 08/2019
39 Numerical model of hydro – mechanical coupling DEM – PFV and application for simulation of settlement of soil saturated in embankment due to static loading Tống Anh Tuấn, Lương Nguyễn Hoàng Phương (Đại học Đông Á) CIGOS 2019 – International conference on Innovation for sustainable infrastructure 09/2019
40 Study on fabrication of sand concrete for reinforced concrete structures in coastal construction in Vietnam Thanh Sang Nguyen, Tan Khoa Nguyen (Đại học Đông Á), Dinh Huy Hoang Pham CIGOS 2019 – International conference on Innovation for sustainable infrastructure 09/2019
41 Study on fabrication of sand concrete for reinforced concrete structures in coastal construction in Vietnam Sang Nguyen Thanh , Tan Khoa Nguyen (Đại học Đông Á), Dinh Huy Hoang Pham International Conference on Asian and Pacific Coasts (APAC 2019) 09/2019
42 Mechanical behavior of soils in the road embankments in a dry condition: numerical modeling using discrete element method Lương Nguyễn Hoàng Phương (Đại học Đông Á), Tống Anh Tuấn HTKHQT “International Conference on Sustainability in Civil Engineering 2018 – ICSCE 2018” 11/2019