DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ, KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

 

STT Tên đề tài Tác giả Tạp chí đăng tải Thời gian thực hiện
1 Tìm hiểu tình hình nghiên cứu “Ứng dụng phương pháp tiếp cận CDIO trong việc xây dựng CTĐT” ở một số trường Đại học ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh TS. GVC. Lê Xuân Thọ Chuyên san “Thông tin Khoa học và Giáo dục”, Đại học Đông Á 05/2012
2 Nghiên cứu khả năng ngập lũ vùng ven sông Cu Đê khi xây dựng khu đô thị Thủy Tú ThS. Trần Ngọc Thành Chuyên san “Thông tin Khoa học và Giáo dục” số 08/2012 2012
3 Nghiên cứu khả năng ngập lũ vùng thượng luu hồ chứa thủy điện Sông Bung 4 ThS. Nguyễn Tấn Khoa Chuyên san “Thông tin Khoa học và Giáo dục” số 09/2013 2013
4 Đánh giá độ bám dính giữa đá dăm với Bitum nhựa đường tại các mỏ đá ở thành phố Đà Nẵng KS. Phạm Văn Lim, SV. Lê Văn Cường, SV. Ngô Thân Thương Chuyên san “Thông tin Khoa học và Giáo dục” số 10/2014 2014
5 Nghiên cứu xác định mặt trượt mái dốc nền đường đắp cao Huỳnh Ngọc Hào Kỷ yếu Hội thảo Kỹ thuật Xây dựng 2014 - Đại học Cần Thơ 10/2014
6 Những vấn đề của “Đại đô thị” Huế ThS. Dư Tôn Hoàng Long Chuyên san “Thông tin Khoa học và Giáo dục” số 12/2015 2015
7 Nghiên cứu sự vận động ứng suất và biến dạng của mái dốc khi gia cường bằng các loại neo Lê Phước Linh (Đại học Đông Á), Châu Trường Linh Tạp chí Giao thông vận tải. ISSN: 2354-0818 1+2/2015
8 Có sự “bền vững nào” cho thiết kế nội thất? ThS. Nguyễn Ngọc Minh Chuyên san “Thông tin Khoa học và Giáo dục” 2015
9 Luận giải nguồn gốc đá Calciocarbonatit Nam Nậm Xe (Phong Thổ, Lai Châu) dựa vào thành phần đồng vị Carbon – Oxy Nguyễn Thị Hồng Nụ Kỷ yếu hội nghị khoa học trẻ 2015
10 Temporal emplacement sequence of the South Nam Xe carbonatites (Northwest Vietnam) Nguyễn Thị Hồng Nụ 5th GEOINDO 2015 November 23-24, Khon Kaen, Thailand. The International Conference on Geology, Geotechnology And Mineral Resources of Indochina 11/2015
11 Xác định hệ số thâm nhập cacbonat hóa và dự đoán tuổi thọ của mặt đường bê tông xi măng do cacbonat hóa ThS. Nguyễn Tấn Khoa, ThS. Hồ Văn Quân Chuyên san “Thông tin Khoa học và Giáo dục” số 12/2015 2015
12 Nghiên cứu sự vận động ứng suất và biến dạng của mái dốc khi gia cường bằng các loại neo ThS. Lê Phước Linh Chuyên san “Thông tin Khoa học và Giáo dục” số 12/2015 2015
13        
14 Nghiên cứu, đánh giá điều kiện địa chất công trình đồng bằng ven biển Đà Nẵng phục vụ quy hoạch xây dựng và đào tạo ThS. Nguyễn Thị Hồng Nụ Chuyên san “Thông tin Khoa học và Giáo dục” số 13/2016 2016
15        
16 Ứng dụng phương pháp Taguchi trong thiết kế tối ưu cường độ kéo uốn và cường độ nén của bê tông cát Nguyễn Tấn Khoa Hội thảo Khoa học Quốc gia – Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững 09/2016
17 Application of Taguchi method for optimization of flexural and compressive strength of sand concrete Nguyễn Tấn Khoa Sustainable Concrete for Now and the Future 10/2016
18 Nghiên cứu một số tính năng của bê tông hạt mịn sử dụng tro bay Nguyễn Tấn Khoa (Đại học Đông Á), TS. Thái Minh Quân, PGS. TS. Nguyễn Thanh Sang Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần XIV - 2017 2017
19 Charactertics of phosphate phase (fluorapatite and monazite) in the south Nam Xe carbonatites, northwest Viet Nam. Nguyễn Thị Hồng Nụ Hue university journal of science 12/2017
20 Quan điểm xây dựng bản đồ địa chất công trình tỷ lệ lớn phục vụ quy hoạch xây dựng đô thị (áp dụng cho đồng bằng ven biển Đà Nẵng) Nguyễn Thị Hồng Nụ Hue university journal of science Earth science and environment 03/2018
21 Mô phỏng ảnh hưởng của nhiệt dộ đến từ biến của bê tông Thái Minh Quân, Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Tấn Khoa (Đại học Đông Á) Tạp chí Giao thông vận tải 12/2018
22 Nghiên cứu đánh giá sự dịch chuyển trọng lực đất đá mái dốc đường giao thông vùng núi thấp trung bình xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam ThS. Nguyễn Thị Hồng Nụ Tập san Chuyên đề Khoa học và Giáo dục số 15 12/2018
23 Ứng dụng thiết kế quy hoạch thực nghiệm trong tối ưu hóa cường độ nén của bê tông cát ThS. Nguyễn Tấn Khoa Tập san Chuyên đề Khoa học và Giáo dục số 15 12/2018
24 Nghiên cứu ảnh hưởng của tro bay thay thế bột đá vôi đến tính chất cơ học của bê tông hạt mịn SV. Nguyễn Trọng Hoàng, SV. Nguyễn Quốc Cường, ThS. Nguyễn Tấn Khoa Tập san Chuyên đề Khoa học và Giáo dục số 16 08/2019
25 Nghiên cứu sự hình thành tính chất cơ lý của đất phong hóa Bazan ở vùng Tây Nguyên - Việt Nam và những khoáng sản liên quan ThS. Nguyễn Thị Hồng Nụ Tập san Chuyên đề Khoa học và Giáo dục số 16 08/2019
26        
27 Study on fabrication of sand concrete for reinforced concrete structures in coastal construction in Vietnam Thanh Sang Nguyen, Tan Khoa Nguyen (Đại học Đông Á), Dinh Huy Hoang Pham CIGOS 2019 – International conference on Innovation for sustainable infrastructure 09/2019
28 Study on fabrication of sand concrete for reinforced concrete structures in coastal construction in Vietnam Sang Nguyen Thanh , Tan Khoa Nguyen (Đại học Đông Á), Dinh Huy Hoang Pham International Conference on Asian and Pacific Coasts (APAC 2019) 09/2019