Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á

Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236.3519.929 - 0236.3519.991

Website: www.donga.edu.vn

Email:

Khoa KT Xây dựng

Số điện thoại: 0236.3828.557

Lương Vĩnh Phú

0905.300.022

Phan Viết Chính

0983.383.433

Trần Ngọc Thành

0905.177.299