Chuyên đề 1: " Công nghệ Cáp Dự Ứng Lực Trong Xây dựng"

Chuyên đề 1: " Công nghệ Cáp Dự Ứng Lực Trong Xây dựng"

Sáng ngày 09/01/2021 đã diễn ra thành công buổi giao lưu giữa Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nam Công với giảng viên, sinh viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng về " Công nghệ Cáp Dự Ứng Lực Trong Xây dựng".

🔦 Nhiều kiến thức mới được cập nhật

🌈 Buổi giao lưu vui vẻ, sinh động

🎀 Tăng cường mối quan hệ giữa Nhà trường và Doanh nghiệp

Thầy Phan Viết Chính, tổ trưởng bộ môn dân dụng, giới thiệu khách mời

Doanh nghiệp trình bày kinh nghiệm trong thi công cáp dự ứng lực

Sinh viên giao lưu cùng Doanh nghiệp

Giảng viên khoa Xây dựng chụp ảnh cùng Doanh Nghiệp