Công bố giải thưởng cuộc thi "nhịp cầu nối những bờ vui 2023"

Công bố giải thưởng cuộc thi "nhịp cầu nối những bờ vui 2023"

CÔNG BỐ GIẢI CUỘC THI : " NHỊP CẦU NỐI NHỮNG BỜ VUI "

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

🏆Giải Nhất : CE21A1A

Đặng Văn Duy

Đỗ Xuân Trường

Nguyễn Thanh Thiên

🥈Giải Nhì : CE20A1A

Đồng Phước Sinh

Nguyễn Hoàng Ý

Luận Minh Dương

🥉Giải Ba : CE21A1A

Nguyễn Văn Minh

Đặng Cao Công

Trần Văn Đạt

🌺Giải khuyến khích :

1️⃣CE21A1A

Huỳnh Văn Linh

Ngô Văn Khánh

Nguyễn Văn Hậu

2️⃣CE20A1A

Đỗ Trường Hải Đăng

Ngô Tấn Phúc

Nguyễn Ngọc Hiệp

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆