Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam tuyển dụng

Vị trí: Kỹ sư khối lượng