Công ty TNHH Bạch Đằng (Bình Phước) tuyển dụng

Công ty tuyển dụng sinh viên thực tập và kỹ sư xây dựng mới ra trường

Do nhu cầu mở rộng công ty nên công ty TNHH Bạch Đằng ở Bình Phước tuyển dụng:

  • 02 kỹ sư (hoặc sinh viên đang thực tập) dân dụng mới ra trường
  • 02 kỹ sư (hoặc sinh viên đang thực tập) cầu đường mới ra trường

Làm việc tại chi nhánh Quảng Ngãi để học việc lấy kinh nghiệm trước, ra tết công ty mở chi nhánh ở Đà Nẵng sẽ làm ở Đà Nẵng.

Lương khởi điểm cho sinh viên thực tập là 5 triệu/ tháng, kỹ sư mới ra trường sẽ thương lượng mức lương.

Các chế độ chính sách đầy đủ, ngoài ra còn có tiền thưởng hằng quý và theo năng suất.

Ai có nhu cầu liên hệ, vui lòng liên hệ Anh Phương: 0987070772 (cựu sinh viên Khoa xây dựng ngành cầu đường khóa 13 liên thông)