Đại học Đông Á hỗ trợ sinh viên khó khăn trong mùa dịch

Đại học Đông Á hỗ trợ sinh viên khó khăn trong mùa dịch

Chuyến hỗ trợ đã trực tiếp đến tay các bạn sinh viên Đại học Đông Á khó khăn đang còn ở lại Đà Nẵng đợt dịch này.

Những phần hỗ trợ thiết thực đã được các bạn tình nguyện viên Đoàn trường sắp xếp, và chuyến hỗ trợ đã trực tiếp đến tay các bạn sinh viên Đại học Đông Á khó khăn đang còn ở lại Đà Nẵng đợt dịch này.

Đây là sự sẻ chia ấm áp và là nghĩa cử yêu thương đồng hành cùng các bạn sinh viên trong các đợt dịch mà Đoàn Thanh niên luôn kịp thời chủ trì và triển khai.