Đại học Đông Á hợp tác với tập đoàn UMeda và Hiraoka Nhật Bản để đưa sinh viên ngành xây dựng dân dụng và cầu đường đi thực tập và làm việc

Theo thoả thuận ký sáng nay 1/10 giữa hai bên, SV ĐH Đông Á sang thực tập một năm tại hai tập đoàn trên với lương 1.500 USD, được hỗ trợ 50% tiền nhà và vé may bay. Sau khi khi trừ chi phí SV để dành khoản 20 triệu đồng tháng. SV được cấp học bổng học tiếng Nhật.

Trong buổi tiếp xúc với SV sáng nay đã có gần 20 em khoa xây dựng đăng ký. Các em sẽ thưc tập trong xây dựng , cầu đường (thiết kế và thi công công trình) và kỹ thuật xây dựng (thiết kế và thi công)

Sau khi thực tập, các em có thể ở lại làm việc cho tập đoàn với lương 2.500 USD tháng như người Nhật. Đây là chương trình kỹ sư đi làm việc tại Nhật cho ngành xây dựng Đông Á đầu tiên với mục tiêu đảm bảo việc làm cho SV

ĐÂY CŨNG LÀ CƠ HỘI VIỆC LÀM TỐT NHẤT TAI NHẬT TRONG NGÀNH XÂY DỰNG, CẦU ĐƯỜNG .