Giải bóng đá Chào mừng Tân sinh viên 2023 khoa Kỹ thuật Xây dựng

Giải bóng đá Chào mừng Tân sinh viên 2023 khoa Kỹ thuật Xây dựng