Hấp dẫn và kịch tính cuộc thi thiết kế và bắn tên lửa nước 2017