Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA KT XÂY DỰNG

Trong trường Đại học, bên cạnh việc dạy học thì hoạt động nghiên cứu khoa học là hoạt động không thể thiếu đối với giảng viên cũng như sinh viên. Thực hiện nghiên cứu khoa học được đánh giá là phương pháp hiệu quả để giảng viên nâng cao trình độ, nghiên cứu chuyên sâu các vấn đề học thuật phục vụ cho việc giảng dạy. Đối với sinh viên, NCKH có thể  mở rộng vốn kiến thức cũng như vốn kỹ năng mềm của bản thân; là cơ hội để sinh viên áp dụng những kiến thức lý thuyết đã học vào việc giải quyết những vấn đề thực tiễn. Tóm lại, vai trò của NCKH trong trường đại học là không thê bàn cãi.

Theo kế hoạch hoạt động NCKH thường niên của khoa kỹ thuật xây dựng, ngày 18 tháng 6 năm 2018 diễn ra hội nghị nghiên cứu khoa học khoa xây dựng. Hội nghị tổ chức nghiệm thu 1 đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên, 1 đề tài NCKH sinh viên và bảo vệ đề cương 4 đề tài NCKH sinh viên năm 2018. Hội nghị diễn ra với sự có mặt của khách mời Cô Nguyễn Thị Thanh Ngọc – đại diện phòng Nghiên cứu Khoa học, TS. Nguyễn Văn Minh – Trưởng khoa kỹ thuật xây dựng, toàn thể giảng viên, các sinh viên tham gia đề tài cùng đại diện sinh viên các lớp xây dựng.

            Hội nghị bắt đầu với báo cáo đề tài NCKH cấp trường của ThS. NCS. Lương Nguyễn Hoàng Phương với đề  tài “Đánh giá ảnh hưởng của một số tham số đến ứng xử của nền đắp lên nền đất yếu có sử dụng cọc bê tông cốt thép kết hợp vải địa kỹ thuật”. Đề tài được hội đồng khoa học khoa xây dựng đánh giá khá tốt, hướng nghiên cứu sẽ tiếp tục mở ra cho nhóm tác giả nhiều nội dung tiếp theo. Hội đồng thống nhất cao và đồng ý chuyển bảo vệ nghiệm thu cấp trường.

Nhóm sinh viên Nguyễn Quốc Anh, Đặng Chí Rôn lớp XD14A1.1 nghiệm thu đề tài:      

 “ Nghiên cứu, dự báo về các vấn đề địa chất công trình quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng”

Hội đồng đánh giá cao sự nổ lực của nhóm nghiên cứu , thống nhất nghiệm thu đề tài của nhóm sinh viên, đề nghị nhóm hoàn thiện lại báo cáo đề tài để nộp.

            4 đề tài NCKH bảo vệ đề cương với sự góp ý và chỉnh sữa chi tiết tên đề tài và đề xuất các nội dung phù hợp hơn đối với nhóm nghiên cứu khoa học sinh viên. Cụ thể các đề tài NCKH như sau:

  1. Nghiên cứu ảnh hưởng của tro bay thay thế bột đá vôi đến tính chất cơ học của bê tông cát – Nhóm sinh viên lớp CE15
  2. Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại tro bay đến tính chất cơ học của bê tông cát – Nhóm sinh viên lớp CE16
  3. Nghiên cứu ảnh hưởng của bột đá vôi siêu mịn thay thế một phần chất kết dính đến tính chất cơ học của bê tông cát – Nhóm sinh viên lớp CE17
  4. Nghiên cứu ứng dụng phần mền Revit thiết kế khu liên hợp du lịch Đại học Đông Á – Nhóm sinh viên lớp XD14

Sau khi được góp ý, các nhóm nghiên cứu đã có sự định hướng rất rõ ràng các vấn đề nghiên cứu; điều này giúp ích rất lớn đối với quá trình nghiên cứu của sinh viên.

Hội nghị Nghiên cứu khoa học khoa xây dựng đã diễn ra thành công tốt đẹp là động lực để các giảng viên, sinh viên tiếp tục con đường nghiên cứu khoa học, phát triển nghiên cứu khoa học ở Khoa kỹ thuật xây dựng, phát triển nghiên cứu khoa học ở trường Đại Đông Á.

- Khoa KT Xây dựng -