Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên thường niên của khoa kỹ thuật xây dựng trường Đại học Đông Á năm học 2018-2019

Ngày 25/04/2019, Khoa kỹ thuật xây dựng trường đại học Đông Á đã tổ chức thành công hội nghị thường niên Nghiên cứu khoa học của Sinh viên.

Với phương châm học đi đôi với hành, học là phải biết nghiên cứu và ứng dụng thực tế, các Sinh viên của Khoa đã có những đề tài nghiên cứu thực tiễn và có thể áp dụng trong học tập và xã hội.

Nghiên cứu khoa học là cách chúng ta bổ sung những kiến thức mà không được học ở môi trường đại học, lấp đầy những kiến thức kinh tế cũng như kiến thức về đời sống xã hội để làm giàu vốn sống bản thân.

Nhóm sinh viên lớp CE16A1 đang thuyết trình về đề tài “ Nghiên cứu đặc điểm tính chất cơ lý của đất phong hóa Bazan ở Tây Nguyên

Nhóm sinh viên thuyết trình trước hội đồng nghiệm thu của Khoa và nhà trường

Hội đồng nghiệm thu của Khoa và các sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học

Nhóm sinh viên lớp XD15A1.1 thuyết trình về đề tài nghiên cứu khoa học của nhóm

Hội đồng nghiệm thu nhận xét và đưa ra kết quả phản biện

Sinh viên bảo vệ quan điểm và đề tài trước hội đồng nghiệm thu

Công việc nghiên cứu khoa học lấy đi nhiều công sức và thời gian của chúng ta nhưng thành quả nó đền đáp cho người có công quả xứng đáng. Đơn giản chúng ta thấy hạnh phúc khi mình làm gì đó dù nhỏ bé nhưng đáng để trân trọng và ghi nhớ.