Hội nghị sinh viên Nghiên cứu khoa học Đại học Đông Á

Sáng ngày 24/7/2020, Đại học Đông Á tổ chức hội nghị sinh viên Nghiên cứu khoa học và sáng tạo khởi nghiệp 2020.

Hội nghị có sự tham gia của 28 đề tài ứng dụng và khởi nghiệp của các nhóm sinh viên ở các khối ngành. Trong đó, có 13 phiên báo cáo trực tiếp là các đề tài nghiên cứu thuộc 2 mảng: khối khoa học kỹ thuật và khối kinh tế xã hội. Ngoài ra, còn có 15 đề tài được trình bày dưới dạng poster. Nhiều đề tài có tính ứng dụng cao như: ứng dụng xử lý ảnh để cảnh báo buồn ngủ khi lái xe, nhận dạng khuôn mặt để điểm danh sinh viên vào lớp học tự động, giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Thời gian qua, Đại học Đông Á đã xây dựng chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, để sinh viên nghiên cứu những vấn đề do chính doanh nghiệp đặt ra hoặc phối hợp với doanh nghiệp để nghiên cứu.