Hướng dẫn làm thủ tục nhập học trực tuyến vào Đại học Đông Á

Hướng dẫn làm thủ tục nhập học trực tuyến vào Đại học Đông Á

🍀HƯỚNG DẪN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN VÀO ĐẠI HỌC ĐÔNG Á NĂM 2021

Thân gửi các em 2K3 tương tai là Tân sinh viên của nhà trường.

Dịch Covid-19 vẫn đang diến biến phức tạp ở nhiều tỉnh/thành trên cả nước, nhằm đảm bảo an toàn cho SV, Trường Đại học Đông Á sẽ tổ chức cho thí sinh có nguyện vọng nhập học vào Trường Đại học Đông Á thực hiện việc nhập học trực tuyến. Các em xem Hướng dẫn, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và thực hiện các bước nhập học trực tuyến theo hướng dẫn nhé.

Thời gian nhập học đợt 1 từ ngày 02/8/2021 đến ngày 14/08/2021.

Mong dịch bệnh sớm đi qua để được họp mặt các em tại Trường Đại học Đông Á!

Chúc 2k3 thi đợt 2 sẽ hoàn thành tốt và hẹn nhau ở Đông Á nhé.🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀