Khoa Kỹ thuật Xây dựng tổ chức buổi tọa đàm với Giáo sư đầu ngành

Khoa Kỹ thuật Xây dựng tổ chức buổi tọa đàm với Giáo sư đầu ngành