Ký kết hợp tác giữa Đại học Đông Á và công ty Asai, Nhật dành riêng sinh viên ngành Xây dựng

Ký kết hợp tác giữa Đại học Đông Á và công ty Asai, Nhật dành riêng sinh viên ngành Xây dựng

Tháng 5 này, tiếp nối hành trình internship và làm việc tại xứ sở Hoa Anh Đào của sinh viên Đại học Đông Á là ký kết hợp tác giữa Đại học Đông Á và công ty Asai, Nhật dành riêng sinh viên ngành Xây dựng!

🚀 Lộ trình phát triển nghề nghiệp cụ thể cho sinh viên ở 2 giai đoạn internship và làm việc

🚀 Hỗ trợ trong sinh hoạt, nâng cao tiếng Nhật, tìm hiểu văn hóa và kết nối

🚀 Hỗ trợ học bổng cho sinh viên

---

Hợp tác cũng mở ra cơ hội trao đổi sinh viên quốc tế giữa sinh viên Đại học Đông Á và sinh viên các trường đại học công lập tại Nhật.

Asai là công ty xây dựng có lịch sử hình thành và phát triển gần 100 năm tại Nhật, với mạng lưới liên kết doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng đa dạng.