Năm học 2017 - 2018

STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên Đối tác trong nước và quốc tế Thời gian thực hiện Kinh phí thực hiện Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
1 Nghiên cứu ứng dụng phần mềm REVIT trong công tác thiết kế tại công trình khách sạn Đông Á Trần Ngọc Quang
Trần Quang Hải
Lê Văn Việt
ThS. Lương Vĩnh Phú
ThS. Nguyễn Minh Ngọc
  Từ 12/2017 đến 07/2018   Video thiết kế công trình khách sạn Đông Á trên phần mềm REVIT
2 Nghiên cứu ảnh hưởng của tro bay thay thế bột đá vôi đến tính chất cơ học của bê tông cát Nguyễn Quốc Cương
Nguyễn Trọng Hoàng
ThS. NCS. Nguyễn Tấn Khoa
  Từ 12/2017 đến 07/2018   Tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và tham khảo
3 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại tro bay khu vực miền Trung đến tính lưu động và cường độ của bê tông cát Trần Anh Huy
Trần Quốc Vũ
Võ Thành Phong
ThS. Trần Ngọc Thành
  Từ 12/2017 đến 07/2018   Tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và tham khảo
4 Nghiên cứu ảnh hưởng của Tro bay Vũng Án và bột vôi siêu mịn thay thế một phần chất kết dính đến tính chất cơ học của bê tông cát Nguyễn Minh Thắng
Nguyễn Tấn Quốc
Đinh Thanh Huy
Lê Quốc Cương
ThS. NCS. Nguyễn Tấn Khoa
  Từ 12/2017 đến 07/2018   Tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và tham khảo
5 Nghiên cứu dự báo về các vấn đề địa chất công trình quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng Nguyễn Quốc Anh
Đặng Chí Rôn
Bùi Lê Hi Phi
ThS. Nguyễn Thị Hồng Nụ
  Từ 12/2017 đến 07/2018   Tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và tham khảo
6 Nghiên cứu xác định hệ số hiệu quả của xỉ lò cao trong thiết kế thành phần bê tông cát Võ Thành Phong
Đỗ Thành Long
Nguyễn Tấn Quốc
Đinh Thanh Huy
Lê Quốc Cường
ThS. Nguyễn Tấn Khoa
  12/2018   - Đưa ra thông số hệ số hiệu quả của xỉ lò cao. Đây là thông số quan trọng đ dự đoán cường độ của bê tông cát.
- Ứng dụng trong thiết kế thành phần của bê tông cát
7 Nghiên cứu Sự hình thành tính chất cơ lý của đất phong hóa bazan ở vùng Tây Nguyên - Việt Nam và một số loại khoáng sản liên quan phổ biến Trần Hồ Công Minh
Nguyễn Văn Mảng
ThS. Nguyễn Thị Hồng Nụ
  12/2018   - Đề tài làm sáng tỏ sự hình thành tính chất cơ lý của đất phong hóa Bazan Tây Nguyên.
- Bên cạnh đó, các loại khoáng sản liên quan đến đới phong hóa ấy cũng được nghiên cứu nhằm góp phần trong công cuộc tìm kiếm, khai thác nguồn tài nguyên của vùng.
- Đề tài phần nào cung cấp số liệu khoa học cho SV trong ngành và một số tác giả quan tâm đến đề tài trên.
8 Nghiên cứu xác định hệ số hiệu quả của tro bay trong thiết kế thành phần bê tông cát Nguyễn Quốc Cường
Nguyễn Trọng Hoàng
ThS. Trần Ngọc Thành
  12/2018   - Đưa ra thông số hệ số hiệu quả của tro bay - Đây là thông số quan trọng đ dự đoán cường độ của bê tông cát
- Ứng dụng trong thiết kế thành phần của bê tông cát
9 Nghiên cứu thiết kế chung cư xanh tại TP. Đà Nẵng Lê Văn Việt
TS. Lê Minh Sơn
ThS. Lương Vĩnh Phú
  12/2018   Thiết kế một công trình Chung cư “Ký túc xá xanh” kết hợp các yếu tố kiến trúc xanh cho SV và người thu nhập thấp; Tạo ra các không gian ở và làm việc lý tưởng; Đưa không gian xanh vào công trình tạo nét thẩm mỹ đem lại sự hài hoà giữa công trình và thiên nhiên