Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học khoa Kỹ Thuật Xây dựng

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học khoa Kỹ Thuật Xây dựng

Trong tình hình dịch bệnh diễn ra vô cùng phức tạp, để " Dừng đến trường chứ không dừng việc học", sáng ngày 13/05/2021 khoa Kỹ thuật Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học bằng phương thức online.

Thầy Lương Vĩnh phú phát biểu trước buổi nghiệm thu

Buổi bảo vệ online đã diễn ra thuận lợi, các bạn sinh viên hào hứng với các đề tài nghiên cứu khoa học của nhóm mình. Dù bảo vệ online nhưng không hề làm các bạn giảm đi sự phấn khích của các nhóm.