Phần mềm quản lý chất lượng

Download miễn phí phần mềm quản lý chất lượng dành cho các bạn sinh viên

Mô tả: Lập và quản lý các biên bản nghiệm thu, hồ sơ hoàn công, hồ sơ hoàn thành công trình. Hỗ trợ ghi nhật ký công trình rất thú vị, nghiệm thu khối lượng phục vụ thanh toán khối lượng hoàn thành... 1 người có thể phụ trách hồ sơ nghiệm thu nhiều công trình cùng lúc, giảm nhiều kinh phí trả lương nhân công làm hồ sơ.

Link Download: https://www.mediafire.com/file/sxzqy4lmywsvjft/PHAN+MEM+QLCL.rar