Sách mới chuyên ngành xây dựng

Sách mới chuyên ngành xây dựng

🔴🔵🔴SÁCH MỚI THƯ VIỆN🔴🔵🔴
🔰Hướng dẫn đồ án kỹ thuật thi công bê tông toàn khối nhà nhiều tầng
🔰Tác giả :Doãn Hiệu. - Tái bản.
🔰Nhà xuất bản : Xây dựng, 2019.
🔰Phân loại: 690.383 Mã tài liệu: H1613703083
🔰Từ khoá: Nhà cao tầng; Kĩ thuật thi công; Bê tông; Đồ án
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý thuyết để thiết kế tổ hợp kết cấu khung đúc và thiết kế biện pháp thi công bê tông toàn khối cho phần thân nhà nhiều tầng, cùng các ví dụ đồ án, sổ tay kĩ thuật và hướng dẫn thi công.