Sinh viên khóa 19 Khoa KT Xây dựng trường Đại học Đông Á tham gia kiến tập tại công trình

Ngày 8 tháng 01 năm 2020, sinh viên năm nhất của khoa KT xây dựng trường Đại học Đông Á đã đi kiến tập tại một số công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và một vài tỉnh lân cận.