Sinh viên khoa kỹ thuật xây dựng hào hứng trong giải bóng đá Chào mừng Tân sinh viên 2023

Sinh viên khoa kỹ thuật xây dựng hào hứng trong giải bóng đá Chào mừng Tân sinh viên 2023

Tuần vừa qua, giải bóng đá chào mừng Tân sinh viên 2023 khoa kỹ thuật xây dựng đã diễn ra trong không khí hòa hứng và nhiệt tình tham gia của 6 đội bóng sinh viên trong khoa và doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Giải bóng đá là cơ hội để các bạn sinh viên trong khoa giao lưu học hỏi và rèn luyện thể chất, đồng thời cũng là dịp để gắn kết giữa các doanh nghiệp xây dựng với khoa kỹ thuật xây dựng và nhà Trường. 

Đội sinh viên khóa 2023 - Khoa kỹ thuật Xây dựng

Đội sinh viên khóa 2022 - Khoa kỹ thuật Xây dựng

Đội sinh viên khóa 2021 - Khoa kỹ thuật Xây dựng

Đội sinh viên khóa 2020 - Khoa kỹ thuật Xây dựng

Đội bóng đá đến từ doanh nghiệp - Công ty xây dựng  Khôi An Phúc

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia thi đấu