Sinh viên khoa kỹ thuật xây dựng vào Top 20 cuộc thi UDA START UP 2023 để tiến vào Vòng chung kết.

Sinh viên khoa kỹ thuật xây dựng vào Top 20 cuộc thi UDA START UP 2023 để tiến vào Vòng chung kết.

Chúc mừng 2 nhóm của Khoa Kỹ thuật xây dựng - Đại học Đông Á đã chính thức lọt Top 20 cuộc thi UDA START UP 2023 để tiến vào Vòng chung kết !

1 lần nữa xin chúc mừng các em đã nỗ lực trong thời gian vừa qua và hy vọng 2 nhóm giựt giải về Khoa nhé !