Sinh viên Trần Quốc Việt đạt giải 3 trong hội thảo NCKH toàn trường năm 2016