Sinh viên Trần Quốc Việt-XC12A1.1 đạt giải 3 NCKH sinh viên cấp trường năm 2016

Ngày 08 tháng 06 năm 2016, trường Đại học Đông Á đã tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu cấp trường. Đại diện Khoa Kỹ thuật xây dựng “thi thố” có đề tài của SV Trần Quốc Việt, nội dung cụ thể như sau:

1. Tên đề tài “Nghiên cứu sự thay đổi nồng độ ion clo bề mặt tại các công trình cầu bê tông cốt thép ven biển ở Thành phố Đà Nẵng”

2. Chủ nhiệm đề tài: Trần Quốc Việt - Lớp: XC12A1.1

3. Người hướng dẫn khoa học: ThS. NCS. Lương Nguyễn Hoàng Phương

4. Đánh giá xếp loại: Giải 3 cấp trường

Một số hình ảnh buổi bảo vệ