Sinh viên Xây dựng khóa 18 hào hứng đi kiến tập

Vào những ngày cuối tháng 5 đầy nắng, sinh viên khoa Kỹ thuật xây dựng hào hứng đi thực tế tại công trình. Các bạn sinh viên ai cũng háo hức và sôi nổi bàn luận về những điều được trải nghiệm.