TCVN 2737:2023 tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 2737:2023 tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 2737:2023 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu về tải trọng, tác động và các tổ hợp của chúng dùng trong tính toán kết cấu của nhà và công trình theo các trạng thái giới hạn nhóm 1 (thứ nhất) và nhóm 2 (thứ hai) phù hợp với TCVN 9379.

Các bạn có thể tải tiêu chuẩn tại đây: /Portals/3/TCVN%202737-2023%20Tai%20trong%20va%20tac%20dong_ketcaupro_com.pdf