Tiếng Anh giao tiếp trong ngành xây dựng

1. Từ vựng tiếng Anh trong xây dựng

 • Construction: Xây dựng
 • Building worker: Thợ xây dựng
 • Building inspector: Thanh tra xây dựng
 • Construction engineer: Kỹ sư xây dựng
 • Architect: Kiến trúc sư
 • Project manager: Giám đốc dự án
 • Supplier: Nhà cung cấp
 • Client: Chủ đầu tư
 • Supervisor: Giám sát
 • Soil investigation: Thăm dò địa chất
 • Soil boring: Khoan đất
 • Survey: khảo sát, đo đạc
 • Architecture: Kiến trúc
 • Structure: Kết cấu
 • Bricklayer: Thợ nề
 • Bricklayer’s labourer/ builder’s labourer: Phụ nề, thợ phụ nề
 • Brick: Gạch
 • Brick wall: Tường gạch
 • Sand: Cát
 • Building site: Công trường xây dựng
 • Cement: Xi măng
 • Bag of cement: Bao xi măng
 • Foundation: Móng
 • Basement of tamped (rammed) concrete: Móng làm bằng cách đổ bê tông
 • Foundation soil: Đất nền bên dưới móng
 • Carcase: Khung sườn
 • Concrete: Bê tông
 • Concrete floor: Sàn bê tông
 • Mortar: Vữa
 • Mortar pan: Thùng vữa
 • Mortar trough: Chậu vữa
 • Platform railing: Lan can, tay vịn sàn (bảo hộ lao động)
 • Putlog: Thanh giàn giáo, thanh gióng
 • Bulldozer: Máy ủi
 • Excavator: máy xúc
 • macadam roller: Xe lu
 • Scaffold pole: Cọc giàn giáo
 • Guard board: Tấm chắn, tấm bảo vệ
 • Reinforced concrete lintel: Lanh tô bê tông cốt thép
 • Work platform: Bục kê để xây
 • Interior decoration: Trang trí nội thất
 • Landscaping: Tạo cảnh ngoại vi
 • Hollow block wall: Tường xây bằng gạch lỗ (gạch rỗng)
 • Armoured concrete: Bê tông cốt thép
 • Cement concrete: Bê tông xi măng
 • Builder’s hoist: Máy nâng dùng trong xây dựng
 • Cast: Đổ bê tông
 • Concrete mixer: Máy trộn bê tong
 • Dry concrete: Bê tong trộn khô, vữa bê tong cứng
 • Steel: Thép
 • Erecction reinforcement: Cốt thép thi công
 • Ground/first floor: tầng 1
 • Upper floor: Tầng trên
 • High tech work technique: Công trình kỹ thuật cao
 • Ladder: Cái thang
 • Site hut: Lán (công trường)
 • Material: Vật liệu
 • Equipment: Trang thiết bị
 • Tosbou: Khoan
 • Commencement date: Ngày khởi công
 • Completion date: Ngày hoàn thành
 • Handing over: Bàn giao
 • Contract: Hợp đồng
 • Contractor: Nhà thầu
 • Progress: Sự tiến triển
 • Project: Công trình

tieng-anh-giao-tiep-trong-xay-dung

Học tiếng Anh giao tiếp hàng ngày

2. Những mẫu câu tiếng Anh thường dùng trong xây dựng

 • John is a contractor: John là một nhà thầu
 • We are now on site: Chúng tôi đang ở hiện trường
 • Both platforms, ready?: Hai giàn đã sẵn sàng chưa?
 • Name your safety equipment!: Kể tên trang thiết bị bảo hộ lao động của các anh ra!
 • Mr.Ha will brife you on boundaries, monument and reference level: Ông Hà sẽ trình bày với các bạn vềranh giới, mốc khống chế mặt bằng và mốc cao trình chuẩn.
 • After the site handing over, I will submit to you our site organizationlayout : Site office, materials and equipment store, open materials park, workshops, latrines...: Sau buổi bàn giao mặt bằng này, tôi sẽ đưa cho ông bản mặt bằng tổ chức công trường của chúng tôi : Văn phòng công trường, kho vật liệu và thiết bị, bãi vật liệu, các xưởng, nhà vệ sinh chung cho công nhân...
 • In my sketch, I have shown the locations of the monument and the benchmark: Trong bản sơ phác của tôi, tôi có trình bày các vị trí của mốc khống chế mặt bằng và môc cao trình chuẩn của công trường.
 • We will have a weekly meeting every Tuesday morning at the contractor’s site office, starting at 9 a.m. Do you have any objection ?: Chúng ta sẽ họp hàng tuần mỗi sáng thứ ba tại văn phòng công trường của nhà thầu, bắt đầu từ 9 giờ. Ông có ý kiến gì khác không ?
 • We will check work progress to adjust the work program for the coming week: chúng ta sẽ kiểm tra tiến độ để điều chỉnh tiến độ thi công.
 • All shopdrawing will be A1 size, 594mm x 841mm: Tất cả bản vẽ chi tiết thi công phải là cỡ A1, 594mm x 841mm.
 • This is the plan of the house that we prepare to build: Đây là bản thiết kế của ngôi nhà chúng ta chuẩn bị xây.
 • Caution, work in progress: Cần thận, công trình đang thi công
 • Construction works completed: Công trình xây dựng đã hoàn thành.