Xây dựng cầu đường

1.  Mô tả tóm tắt về ngành Xây dựng cầu đường

Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường trang bị cho người học khả năng thiết kế, xây dựng các công trình trong lĩnh vực giao thông. Ngoài ra, người học có thể sử dụng các thiết bị chuyên ngành để đo đạc, thí nghiệm, phân tích và xử lý số liệu khảo sát. Với các kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức chuyên ngành, kỹ năng, ngoại ngữ và thái độ được đào tạo trong 4 năm thì người học có thể hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu của thị trường lao động ở Miền Trung Tây Nguyên và trên cả nước. Bên cạnh đó, người học có khả năng học tập ở trình độ cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) để nâng cao trình độ nghiệp vụ, hoặc học thêm các chuyên ngành khác cùng ngành hoặc khác ngành.

 • Thái độ: Xây dựng thái độ tích cực, trung thực, có đạo đức nghề nghiệp, văn hóa doanh nghiệp, có trách nhiệm cộng đồng, xây dựng đóng góp cho doanh nghiệp, xã hội và đất nước, có sức khỏe tốt.
 • Kỹ năng: Có các kỹ năng của thế kỷ 21: làm việc nhóm, giao tiếp thuyết trình, viết, soạn thảo văn bản, truyền thông, có phương pháp nghiên cứu khoa học và giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, có kỹ năng tin học theo chuẩn ứng dụng CNTT quốc gia và chuẩn MOS ≥ 650 điểm, có CC TOEIC ≥ 450 điểm hoặc tương đương và giao tiếp tiếng Anh tốt…
 • Có các năng lực chuyên môn nghề nghiệp.

Các VTVL sau khi ra trường:

 • Kỹ sư khảo sát địa hình.
 • Chuyên viên thí nghiệm.
 • Kỹ sư thiết kế công trình giao thông.
 • Kỹ sư làm hồ sơ thi công.
 • Kỹ sư hiện trường.
 • Giám sát.
 • Kỹ sư định giá.
 • Kỹ sư Quản dự án
 • Kiểm định

2.  Cấu trúc và thời lượng chương trình đạt chuẩn đầu ra (CĐR) (Không tính GDTC-QP)

Mã HP Tên học phần CĐR và các kỳ thi đánh giá năng lực
A. PHẦN CHUNG
Lý luận Chính trị
 • Có thái độ tích cực trong công việc và cuộc sống;
 • Có khả năng tư duy phản biện, phân tích và giải quyết vấn đề;
 • Có KN lãnh đạo;
 • Thực hiện tốt văn hóa tổ chức, văn hóa ĐHĐA;
 • SV tham gia ≥ 4 hoạt động vì cộng đồng/khóa học.

Thi: Thi thuyết trình Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ

PHIL3001 Triết học Mac-Lênin
PHIL2002 Kinh tế chính trị Mac-Lênin
PHIL2003 Chủ nghĩa xã hội khoa học
PHIL2004 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
PHIL2005 Tư tưởng Hồ Chí Minh
Kỹ năng
 • KN Làm việc nhóm
 • KN quản lý thời gian
 • KN lập kế hoạch học chủ động, có chiến lược và xác định mục tiêu học tập
 • Am hiểu kiến thức về 4.0
 • Soạn thảo được 32 loại VB hành chính thông dụng theo quy chuẩn
 • Có KN viết luận
 • Có kỹ năng giao tiếp, giao tiếp đa văn hóa, thuyết trình (MC)
 • SV viết được ≥ 2 bài báo khoa học/khóa và 4 báo cáo dạng khoa học về đề án viêc làm tại doanh nghiệp
 • SV đạt trong buổi phỏng vấn của doanh nghiệp

Thi: Thuyết trình, MC; Thi STVB, làm việc nhóm, sản phẩm truyền thông

SKIL1001 Phương pháp học đại học
SKIL1002 KN giao tiếp thuyết trình
SKIL2003 KN viết, soạn thảo văn bản (STVB)
SKIL1004 KN truyền thông
SKIL2005 Phương pháp nghiên cứu khoa học
SKIL1006 KN tìm việc
Tin học
 • Đạt chuẩn tin học quốc gia
 • Đạt chuẩn MOS Excel ≥ 650 điểm

Thi: Chuẩn ứng dụng tin học quốc gia; Thi chuẩn MOS Excel

INFO2001 Chuẩn ứng dụng CNTT
INFO2003 Chuẩn MOS Excel
Ngoại ngữ
 • Giao tiếp tốt tiếng Anh ở trình độ TC trong năm 2.
 • Đạt chuẩn TOEIC ≥ 450 điểm
 • Đọc, hiểu tiếng Anh chuyên ngành

Thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (hàng HK)

ENGL2001 Pronunciation 1
ENGL2002 Pronunciation 2
ENGL3003 Communication 1
ENGL3004 Communication 2
ENGL3005 Communication 3
ENGL3006 Communication 4
ENGL3007 Communication 5
ENGL4008 English for TOEIC 1
ENGL4009 English for TOEIC 2
ENGL4010 English for TOEIC 3
ENGL4011 English for TOEIC 4
ENGL3012 English for TOEIC 5
CIET3026 Anh văn chuyên ngành xây dựng
B. PHẦN CHUYÊN MÔN NGHỀ NGHIỆP
Kiến thức Khoa học tự nhiên - Xã hội
 • Giải thích các nguyên tắc cơ bản trong khoa học xã hội và tự nhiên (chủ nghĩa xã hội khoa học, toán học, vật lý học,…).
 • Áp dụng các kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi như vẽ kỹ thuật, cơ lý thuyết, sức bền vật liệu xây dựng, cơ học kết cấu và thủy lực - thuỷ văn công trình vào lĩnh vực xây dựng.
 • Thành thạo thao tác vẽ máy.

Thi Vẽ máy

GLAW1001 Pháp luật 1
MATH3001 Toán cao cấp
PHYS2001 Vật lý
Kiến thức cơ sở ngành
BUSM2018 Social marketing
CIET1001 Nhập môn nghề nghiệp
CIET1002 Pháp luật chuyên ngành xây dựng
CIET2003 Vẽ kỹ thuật
CIET2004 Autocad
CIET2005 Cơ lý thuyết
CIET3006 Sức bền vật liệu
CIET2007 Thuỷ lực - Thuỷ văn
CIET3008 Cơ học kết cấu
Module 1: Khảo sát - Thí nghiệm
 • Lập được kế hoạch và triển khai công tác đo đạc và thí nghiệm kiểm tra tính chất cơ đất, kiểm tra vật liệu và thí nghiệm công trình.
 • Tính toán, phân tích, đánh giá tổng hợp và lập hồ sơ báo cáo trình tự thực hiện kết quả đo đạc địa hình, khảo sát địa chất nền móng và kết quả thí nghiệm.

Thi Thực hành Khảo sát, thí nghiệm.

CIET2009 Vật liệu Xây dựng
CIET1010 Thí nghiệm vật liệu xây dựng
CIET3011 Địa cơ kỹ thuật
CIET1012 Thí nghiệm địa cơ
CIET2013 Trắc địa
CIET1014 Thực tập trắc địa
CIET3015 Thực tập nghề 1 tại Doanh nghiệp
Module 2: Thiết kế
 • Chọn lựa mô hình thiết kế công trình xây dựng thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật, kinh tế, môi trường, xã hội và bền vững.
 • Lập hồ sơ thiết kế kết cấu theo đúng các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn áp dụng (gồm bản vẽ, thuyết minh thiết kế, bóc tách khối lượng chi tiết cho công tác QS, lập bảng tính chi tiết về kết cấu… có liên quan đến nội dung hồ sơ thiết kế).
 • Giám sát tác giả quá trình thi công nhằm đảm bảo thi công đúng hồ sơ thiết kế.
 • Tham gia xử lý các phát sinh và sự cố trong quá trình thi công và  lập hồ sơ khối lượng các hạng mục phát sinh, thay đổi thực tại hiện trường so với thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công.

Thi thực hành lập mô hình và tính toán kết cấu trên máy.

CIET2016 Kết cấu thép
CIET2017 Nền móng
CIET1018 Đồ án nền móng
CIET2019 Kết cấu BTCT
CIET1020 Đồ án  Kết cấu BTCT
CIET4046 Thiết kế đường
CIET1047 Đồ án Thiết kế hình học đường oto
CIET1048 Đồ án Thiết kế nền mặt đường
CIET4049 Thiết kế cầu
CIET1050 Đồ án lập Dự án công trình cầu
CIET1051 Đồ án Thiết kế cầu
CIET2052 Phần mềm Thiết kế cầu đường
CIET4053 Thực hành nghề 2 tại Doanh nghiệp
Module 3: Thi công
 • Thông hiểu và áp dụng thành thạo các Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công trình xây dựng.
 • Triển khai và bóc tách khối lượng hạng mục công việc, tính toán dự trù vật tư, thiết bị thi công.
 • Lập được biện pháp kỹ thuật và tổ chức quản lý thi công công trình xây dựng.
 • Lập và quản lý hồ sơ khối lượng, chất lượng, nghiệm thu thanh quyết toán công trình.
 • Đề xuất các giải pháp thi công một phần hoặc toàn bộ công trình xây dựng như thực hiện, tổ chức, điều hành và quản lý.

Thi Lập biện pháp thi công và lập tiến độ tổ chức thi công.

CIET4054 Thi công đường
CIET1055 Đồ án Thi công đường
CIET4056 Thi công cầu
CIET1057 Đồ án Thi công cầu
CIET2021 Môi trường XD & ATLĐ
CIET1058 Thí nghiệm đường
CIET2059 Chuyên đề cầu đường
CIET2022 Xử lý nền đất yếu
CIET4006 Thực tập nghề 3 tại Doanh nghiệp
Module 4: Quản lý dự án
 • Đánh giá được sự tác động của công nghệ kỹ thuật xây dựng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, môi trường và ngược lại.
 • Chọn lựa giải pháp phù hợp để vận hành công trình xây dựng như giám sát, bảo trì, sửa chữa hoặc nâng cấp.
 • Tổ chức lãnh đạo và quản lý nhóm làm việc trong hoạt động xây dựng.
 • Phân tích các sản phẩm xây dựng để vận dụng và phát triển kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng.
 • Đề xuất phương án tính toán thiết kế, thi công và quản lý công trình xây dựng.

Thi Lập kế hoạch quản lý dự án.

CIET3023 Dự toán và phần mềm Dự toán
CIET2024 Quản lý Dự án (QLDA)
CIET1025 Phần mềm QLDA
CIET2061 Kiểm định và khai thác công trình cầu đường
CIET1062 Thí nghiệm kiểm định công trình cầu đường
Thực tập & Khóa luận tốt nghiệp  
CIET7063 Thực tập tốt nghiệp & Đồ án tốt nghiệp