Xây dựng dân dụng và công nghiệp (Đại học liên thông)

1.   Mục tiêu đào tạo

Sau khi tốt nghiệp, SV có đủ năng lực thực hiện được:

 • Đọc hiểu được bản vẽ kiến trúc, kết cấu và bản vẽ thiết kế thi công, các bản vẽ cơ điện.
 • Thiết kế kết cấu nền móng và phần bên trên của công trình dân dụng và công nghiệp qui mô cấp 2 (9 tầng).
 • Lập được dự toán công trình xây dựng cấp 2 (9 tầng)
 • Khai triển được bản vẽ chi tiết thi công (shop drawing)
 • Giám sát các tổ đội triển khai thi công từ bản vẽ ra thực tế đúng theo thiết kế và tiêu chuẩn về kĩ thuật.
 • Lập được bản vẽ biện pháp thi công, bản vẽ tổng mặt bằng xây dựng.
 • Lập được tiến độ thi công xây dựng.

2.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Nghề nghiệp sau khi ra trường Nghề nghiệp phát triển thăng tiến sau 3 năm
 • Kỹ sư kĩ thuật thi công của nhà thầu
 • Kỹ sư tư vấn thiết kế kết cấu và lập dự toán
 • Kỹ sư khối lượng (QS)
 • Kỹ sư quản lý chất lượng (QA/QC)
 • Kỹ sư khai triển bản vẽ thi công (shop drawing) .
 • Kỹ sư tư vấn giám sát viên
 • Kỹ sư kĩ thuật của Ban QLDA
 • Trưởng nhóm kỹ sư giám sát, khối lượng, khai triển shop drawing
 • Kỹ sư chủ trì thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp quy mô cấp 2 (9 tầng).

3.   Định hướng nâng cao trình độ sau khi ra trường

Nâng cao kỹ năng Nâng cao trình độ
 • Đạt các văn bằng chứng chỉ Anh ngữ có giá trị quốc tế , như: IELTS, TOEFL,…. với điểm số cao.
 • Vẽ: chính xác và nhanh
 • Làm tài liệu: chính xác, ngắn gọn, đúng và đủ các yêu cầu, đúng ngữ pháp, đúng chính tả, trình bày đẹp và khoa học, in ấn và sắp xếp đẹp nhưng tiết kiệm.
 • Tính toán: chính xác, nhanh có tính sáng tạo ( biết sử dụng các công cụ sẵn có để nâng cao năng suất lao động )
 • Nghiên cứu sử dụng các phần mềm mới để ứng dụng cho công tác thiết kế, thi công, quản lý được diễn ra chính xác và nhanh hơn.
 • Trình bày, diễn thuyết: cách thể hiện phải có sức thuyết phục cao, phong cách tự tin chuyên nghiệp.
 • Tham gia các khóa học bồi dưỡng kỹ năng mềm, như: kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý,…
 • Tham gia các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao như: nghiệp vụ giám sát, nghiệp vụ đấu thầu, nghiệp vụ quản lý dự án, chỉ huy trưởng,..
 • Học lên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.
 • Tự học, tự trải nghiệm và nâng cao kinh nghiệm tại các công ty thiết kế, các công trình xây dựng.

4.   Kết quả đầu ra về nghề nghiệp theo module nghề nghiệp

Các nghề chính, phụ Mã học phần Học phần Yêu cầu
Thiết kê kết cấu, thi công, giám sát công trình DD-CN Cấp 2 trở lên EC22033 Sức bền vật liệu 2
 • Thiết kế được kết cấu công trình DD-CN cấp 2.
 • Thiết kế được biện pháp kỹ thuật và lập kế hoạch quản lý thi công công trình DD-CN cấp 2
 • Lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu cho các công trình DD-CN cấp 2
 • Giám sát thi công công trình DD-CN cấp 2
 • Lập hồ sơ hoàn công, quyết toán công trình DD-CN cấp 2
EC22007 Cơ học kết cấu 2
EC22052 Thủy lực cơ sở
EC32107 Môi trường trong xây dựng
EC32233 Triển khai bản vẽ xây dựng
EC32070 Kết cấu BTCT 2
EC31048 Đồ án BTCT 2
EC32005 Cấp thoát nước
EC32077 Kiến trúc CN
EC32073 Kết cấu thép 2
EC31040 Đồ án Kết cấu thép
EC32012 Công trình trên nền đất yếu
EC33236 Kỹ thuật thi công 2
EC33157 Tổ chức thi công
EC31060 Đồ án tổ chức thi công
EC32119 Quản trị dự án đầu tư xây dựng cơ bản
EC31237 Thực hành lập hồ sơ đấu thầu
EC32004 Bê tông dự ứng lực
EC32114 Nhà nhiều tầng
EC32121 Qui hoạch ĐT
EC32071 Kết cấu tháp trụ
EC35238 Thực tập nghề nghiệp lần 3 TTTN (3 tháng)
EC36239 Đồ án TN