Xây dựng dân dụng và công nghiệp

1.  Mô tả tóm tắt về ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng - Chuyên ngành xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (DD-CN) trang bị cho người học khả năng nghiên cứu lý thuyết, thiết kế kiến trúc, tính toán kết cấu, thiết kế biện pháp kỹ thuật và tổ chức quản lý thi công các công trình xây dựng dân dụng và công trình công nghiệp. Đồng thời, người học có thể sử dụng các thiết bị chuyên ngành để đo đạc, thí nghiệm, phân tích và xử lý số liệu khảo sát thí nghiệm.

Với các kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức chuyên ngành, kỹ năng, thái độ, ngoại ngữ và tin học được đào tạo 4 năm, người học có thể hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu tuyển dụng của thị trường lao động ở Miền Trung Tây Nguyên và trên cả nước.

Bên cạnh đó, người học có khả năng học tập ở trình độ cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) để nâng cao trình độ nghiệp vụ, hoặc học thêm các chuyên ngành khác cùng ngành hoặc khác ngành.

2.  Cấu trúc và thời lượng chương trình đạt chuẩn đầu ra (CĐR) (Không tính GDTC-QP)

Mã HP Tên học phần CĐR và các kỳ thi đánh giá năng lực
A. PHẦN CHUNG
Lý luận Chính trị
 • Có thái độ tích cực trong công việc và cuộc sống;
 • Có khả năng tư duy phản biện, phân tích và giải quyết vấn đề;
 • Có KN lãnh đạo;
 • Thực hiện tốt văn hóa tổ chức, văn hóa ĐHĐA;
 • SV tham gia ≥ 4 hoạt động vì cộng đồng/khóa học.

Thi: Thi thuyết trình Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ.

PHIL3001 Triết học Mac-Lênin
PHIL2002 Kinh tế chính trị Mac-Lênin
PHIL2003 Chủ nghĩa xã hội khoa học
PHIL2004 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
PHIL2005 Tư tưởng Hồ Chí Minh
Kỹ năng
 • KN Làm việc nhóm.
 • KN quản lý thời gian.
 • KN lập kế hoạch học chủ động, có chiến lược và xác định mục tiêu học tập.
 • Am hiểu kiến thức về 4.0.
 • Soạn thảo được 32 loại VB hành chính thông dụng theo quy chuẩn.
 • Có KN viết luận.
 • Có kỹ năng giao tiếp, giao tiếp đa văn hóa, thuyết trình (MC).
 • SV viết được ≥ 2 bài báo khoa học/khóa và 4 báo cáo dạng khoa học về đề án viêc làm tại doanh nghiệp.
 • SV đạt trong buổi phỏng vấn của doanh nghiệp.

Thi: Thuyết trình, MC; Thi STVB, làm việc nhóm, sản phẩm truyền thông.

SKIL1001 Phương pháp học đại học
SKIL2002 KN giao tiếp thuyết trình
SKIL2003 KN viết, soạn thảo văn bản (STVB)
SKIL2004 KN truyền thông
SKIL2005 Phương pháp nghiên cứu khoa học
SKIL1006 KN tìm việc
Tin học
 • Đạt chuẩn tin học quốc gia.
 • Đạt chuẩn MOS Excel ≥ 650 điểm.

Thi: Chuẩn ứng dụng tin học quốc gia; Thi chuẩn MOS Excel.

INFO2001 Chuẩn ứng dụng CNTT
INFO2003 Chuẩn MOS Excel
Ngoại ngữ
 • Giao tiếp tốt tiếng Anh ở trình độ TC trong năm 2.
 • Đạt chuẩn TOEIC 450 điểm.
 • Đọc, hiểu tiếng Anh chuyên ngành.

Thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (hàng HK).

ENGL2001 Pronunciation 1
ENGL2002 Pronunciation 2
ENGL3003 Communication 1
ENGL3004 Communication 2
ENGL3005 Communication 3
ENGL3006 Communication 4
ENGL3007 Communication 5
CIET3026 Tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng
ENGL4008 English for TOEIC 1
ENGL4009 English for TOEIC 2
ENGL4010 English for TOEIC 3
ENGL4011 English for TOEIC 4
ENGL3012 English for TOEIC 5
B. PHẦN CHUYÊN MÔN NGHỀ NGHIỆP
Kiến thức Khoa học tự nhiên - Xã hội
 • Giải thích các nguyên tắc cơ bản trong khoa học xã hội và tự nhiên (chủ nghĩa xã hội khoa học, toán học, vật lý học,…).
 • Áp dụng các kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi như vẽ kỹ thuật, cơ lý thuyết, sức bền vật liệu xây dựng, cơ học kết cấu và thủy lực - thuỷ văn công trình vào lĩnh vực xây dựng.
 • Hiểu được mục tiêu, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, mục tiêu chuyên môn, các vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp.
 • Thành thạo thao tác vẽ máy.

Thi Vẽ máy.

GLAW1001 Pháp luật 1
MATH3001 Toán cao cấp
PHYS2002 Vật lý
Kiến thức cơ sở ngành
BUSM2018 Social marketing
CIET1001 Nhập môn nghề nghiệp
CIET1002 Pháp luật chuyên ngành xây dựng
CIET1003 Vẽ kỹ thuật
CIET1004 AutoCad
CIET1005 Cơ lý thuyết
CIET1006 Sức bền vật liệu
CIET1007 Thuỷ lực - Thuỷ văn
CIET1008 Cơ học kết cấu
Module 1: Khảo sát - Thí nghiệm
 • Lập được kế hoạch và triển khai công tác đo đạc và thí nghiệm kiểm tra tính chất cơ đất, kiểm tra vật liệu và thí nghiệm công trình.
 • Tính toán, phân tích, đánh giá tổng hợp và lập hồ sơ báo cáo trình tự thực hiện kết quả đo đạc địa hình, khảo sát địa chất nền móng và kết quả thí nghiệm.
 • Báo cáo qui trình thực hiện và kết quả thực tập khảo sát - thí nghiệm.

Thi Thực hành Khảo sát, thí nghiệm.

CIET2009 Vật liệu xây dựng
CIET2010 TN vật liệu xây dựng
CIET2011 Địa cơ kỹ thuật
CIET2012 Thí nghiệm địa cơ
CIET2013 Trắc địa
CIET2014 Thực tập trắc địa
CIET2015 Thực tập nghề nghiệp 1
Module 2: Thiết kê kết cấu nhà DD - CN
 • Chọn lựa mô hình thiết kế công trình xây dựng thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật, kinh tế, môi trường, xã hội và bền vững.
 • Lập hồ sơ thiết kế kết cấu theo đúng các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn áp dụng (gồm bản vẽ, thuyết minh thiết kế, bóc tách khối lượng chi tiết cho công tác QS, lập bảng tính chi tiết về kết cấu… có liên quan đến nội dung hồ sơ thiết kế).
 • Giám sát tác giả quá trình thi công nhằm đảm bảo thi công đúng hồ sơ thiết kế.
 • Tham gia xử lý các phát sinh và sự cố trong quá trình thi công và lập hồ sơ khối lượng các hạng mục phát sinh, thay đổi thực tại hiện trường so với thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công.
 • Báo cáo qui trình thực hiện và kết quả tính toán kết cấu.

Thi thực hành lập mô hình và tính toán kết cấu trên máy.

CIET2016 Kết cấu thép
CIET2017 Nền móng
CIET2018 ĐA nền móng
CIET2019 Kết cấu bê tông cốt thép
CIET2020 ĐA kết cấu Bê tông cốt thép
CIET4027 Kiến trúc dân dụng
CIET4028 ĐA Kiến trúc
CIET4029 Kiến trúc công nghiệp
CIET4030 Phần mềm thiết kế kết cấu
CIET4031 Kết cấu nhà BTCT
CIET4032 ĐA Kết cấu nhà BTCT
CIET4033 Kết cấu nhà thép
CIET4034 ĐA Kết cấu nhà thép
CIET4035 Kết cấu nhà nhiều tầng
CIET4036 Thực tập nghề nghiệp 2
Module 3: Thi công xây lắp
 • Thông hiểu và áp dụng thành thạo các Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công trình xây dựng.
 • Triển khai và bóc tách khối lượng hạng mục công việc, tính toán dự trù vật tư, thiết bị thi công.
 • Lập được biện pháp kỹ thuật và tổ chức quản lý thi công công trình xây dựng.
 • Lập và quản lý hồ sơ khối lượng, chất lượng, nghiệm thu thanh quyết toán công trình.
 • Đề xuất các giải pháp thi công một phần hoặc toàn bộ công trình xây dựng như thực hiện, tổ chức, điều hành và quản lý.

Thi Lập biện pháp thi công và lập tiến độ tổ chức thi công.

CIET2021 Môi trường xây dựng và an toàn lao động
CIET2022 Xử lý nền đất yếu
CIET2037 Triển khai bản vẽ xây dựng
CIET2038 Kỹ thuật thi công 1 và máy xây dựng
CIET2039 ĐA Kỹ thuật thi công
CIET2040 Kỹ thuật thi công 2 và máy xây dựng
CIET2041 Chuyên đề bê tông dự ứng lưc
CIET2042 Tổ chức thi công
CIET2043 ĐA Tổ chức thi công
CIET2044 Thực tập nghề nghiệp 3
Module 4: Quản lý dự án
 • Đánh giá được sự tác động của công nghệ kỹ thuật xây dựng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, môi trường và ngược lại.
 • Chọn lựa giải pháp phù hợp để vận hành công trình xây dựng như giám sát, bảo trì, sửa chữa hoặc nâng cấp.
 • Tổ chức lãnh đạo và quản lý nhóm làm việc trong hoạt động xây dựng.
 • Phân tích các sản phẩm xây dựng để vận dụng và phát triển kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng.
 • Đề xuất phương án tính toán thiết kế, thi công và quản lý công trình xây dựng.

Thi Lập kế hoạch quản lý dự án.

CIET3023 Dự toán + phần mềm Dự toán
CIET3024 Quản lý dự án (QLDA)
CIET3025 Phần mềm QLDA
CIET2045 Cấp thoát nước
CIET2046 Hư hỏng sữa chữa công trình
Thực tập & Khóa luận tốt nghiệp  
CIET7047 Thực tập & Khoá luận tốt nghiệp