Chương trình Tư vấn hướng nghiệp thú vị dành cho học sinh THPT Quảng Ngãi