Các Khoa và Trung tâm đào tạo

 

STT Tên đơn vị Phòng Điện thoại Website
1 Khoa Kỹ thuật Điện - Điện tử 704 0236.3828.559 dien.donga.edu.vn
2 Khoa CNKT Ô tô 701   oto.donga.edu.vn
3 Khoa Công nghệ kỹ thuật Xây dựng 702 0236.3828.557 xaydung.donga.edu.vn
4 Khoa Công nghệ Thông tin 706 0236.3828.556 cntt.donga.edu.vn
5 Khoa Công nghệ Thực phẩm-Sinh học 607 0236.3828.558 cnthucpham.donga.edu.vn
6 Khoa Du lịch 613 0236.3662.296 dulich.donga.edu.vn
7 Khoa Dược 607 0236.3687.555 duoc.donga.edu.vn
8 Khoa Y 612 0236.3828.551 y.donga.edu.vn
9 Khoa Luật 307 0236.3842.555 luat.donga.edu.vn
10 Khoa Ngôn ngữ & VH Anh 312 0236.3828.554 ngoaingu.donga.edu.vn
11 Khoa Ngôn ngữ & VH Nhật Bản 314 0236.3845.777 ngonngunhat.donga.edu.vn
12 Khoa Ngôn ngữ & VH Hàn Quốc 304 0236.3765.777 ngonnguhan.donga.edu.vn
13 Khoa Ngôn ngữ & VH Trung Quốc 306   ngonngutrung.donga.edu.vn
14 Khoa Quản trị 305 0236.3828.553 kinhte.donga.edu.vn
15 Khoa Sư phạm 318 0236.3662.297 supham.donga.edu.vn
16 Khoa Tài chính - Kế toán 309 0236.3828.552 ketoan.donga.edu.vn
17 Khoa Sau Đại học 316 0236.3662.295 saudh.donga.edu.vn
18 Ngành Trí tuệ nhân tạo & KHDL     trituenhantao.donga.edu.vn
19 Ngành Dinh dưỡng 806 0236.3842.678 dinhduong.donga.edu.vn
20 Ngành QT văn phòng & Nhân lực 316 0236.3662.295 quantri.donga.edu.vn
21 Trung tâm GDTX & Dạy nghề 204 0236.3531.188  
22 Trung tâm GD Thể chất & Quốc phòng 201 0236.3898.956 tcqp.donga.edu.vn

 

Các Phòng và Trung tâm

 

STT Tên đơn vị Phòng Điện thoại Website
1 Phòng Tuyển Sinh 204 0236.3519.929
0236.3519.991
0236.3531.332
donga.edu.vn/tuyensinh
2 Phòng Quản lý đào tạo và Công tác SV 201 0236.3531.992 daotao.donga.edu.vn
3 Phòng Hành chính nhân sự
- Tổ Nhân Sự
- Tổ Thư ký
- Tổ Hành chính
201  
0236.3531.993
Máy nhánh: 103
Máy nhánh: 304
 
4 Phòng Tài chính kế toán 201 0236.3531.994  
5 Phòng Đảm bảo chất lượng - Thanh tra giáo dục - Pháp chế 201 0236.3532.002 dbcl.donga.edu.vn
6 Phòng Quản lý Cơ sở vật chất và Đầu tư 101
201
Máy nhánh: 129, 135, 137  
7 Phòng Đối ngoại và Hợp tác doanh nghiệp 201 0236.3532.014  
8 Phòng Nghiên cứu Khoa học 311A   nckh.donga.edu.vn
9 Phòng Truyền thông 204 Máy nhánh: 121  
10 Trung tâm ICT 406
408
Máy nhánh: 131, 139  
11 Trung tâm Khảo thí 401B Máy nhánh: 128  
12 Đoàn Thanh niên 108B Máy nhánh: 107  
13 Thư viện Tầng 9 Máy nhành: 106