Cuộc thi Autocad " Nhanh và Đẹp" 2018 -2019

Cuộc thi thực hành thiết kế bằng Autocad

VÀO NGÀY 15/12/2018 KHOA XÂY TỔ CHỨC CUỘC THI : "VẼ NHANH - VẼ ĐẸP" VỚI MỤC ĐÍCH GIAO LƯU VÀ TRAO ĐỔI CHUYÊN MÔN GIỮA CÁC KHÓA.
CÁC BẠN NHANH CHÓNG ĐĂNG KÝ VỚI THẦY KHOA ĐỂ CÓ CƠ HỘI NHẬN ĐƯƠC CÁC PHẦN QUÀ CÓ GIÁ TRỊ