CUỘC THI : " Start-up Runway 2019"

Mục tiêu của cuộc thi này nhằm khuyến khích tinh thần khởi nghiệp cho cộng đồng sinh viên đang học tập tại các trường cao đẳng và đại học trên địa bàn các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên.

CUỘC THI : " Start-up Runway 2019"
Mục tiêu của cuộc thi này nhằm khuyến khích tinh thần khởi nghiệp cho cộng đồng sinh viên đang học tập tại các trường cao đẳng và đại học trên địa bàn các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên. Các bạn quan tâm thì kích theo Link để biết chi tiết : 

https://www.mediafire.com/file/gvs1idbke35rnmh/Danang+Start-Up+Runway+2019+-+Viet.doc