Danh sách sinh viên đăng ký học các học phần chuyển đổi áp dụng cho SV các bậc liên thông ngành Xây dựng khóa 2018-2020