Giải Bida mở rộng Khoa Kỹ thuật Xây dựng

Tháng 01/2019, Khoa Kỹ thuật Xây dựng tổ chức cuộc thi Bida dành hco sinh viên, giảng viên, cựu sinh viên toàn Khoa.

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI : " BILLARS MỞ RỘNG DÀNH CHO SINH VIÊN, GIẢNG VIÊN, CỰU SINH VIÊN" NHÂN DỊP XUÂN KỶ HỢI 2019. CÁC BẠN NHANH CHÓNG ĐĂNG KÝ THẦY THÀNH ( TÊN, SỐ ĐIỆN THOẠI ) ĐỂ BIẾT THỦ TỤC VÀ THỂ LỆ THI.