GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ GVCB KHOA: THẠC SĨ NGUYỄN THỊ HỒNG NỤ

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Ngành học: Địa chất công trình                          Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Huế, 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế

Năm tốt nghiệp: 2009

  1. Sau Đại học:

Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Địa chất học        Năm cấp bằng: 2012  

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Huế    Năm tốt nghiệp: 2012 

Tên đề tài luận văn: “Vận dụng phương pháp nhóm đất đá thành lập bản đồ địa chất công trình vùng đồng bằng duyên hải Quảng Nam phục vụ quy hoạch xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội bền vững”.

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2009 – 2010

Công ty CP tư vấn thiết kế - Xây dựng Giao thông công chính Đà Nẵng. Địa chỉ: 363 Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

Nhân viên

2010 – đến nay

Truờng Đại học Đông Á

Đà Nẵng.

Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Tp Đà Nẵng.

Giảng viên khoa

Kỹ thuật Xây dựng

Các học phần phụ trách giảng dạy trong quá trình công tác tại trường Đại học Đông Á Đà Nẵng

Địa chất công trình

Đã có giáo trình nội bộ được hội đồng Khoa học trường thẩm định

Thực tập địa chất công trình

Đã có giáo trình nội bộ được hội đồng Khoa học trường thẩm định

Cơ học đất

Đã có giáo trình nội bộ được hội đồng Khoa học trường thẩm định

Thí nghiệm cơ học đất

Đã có giáo trình nội bộ được hội đồng Khoa học trường thẩm định

Môi trường trong xây dựng

Đã có giáo trình nội bộ được hội đồng Khoa học trường thẩm định

Địa cơ kỹ thuật

Đã có giáo trình nội bộ được hội đồng Khoa học trường thẩm định

Xây dựng công trình trên nền đất yếu

Đã có giáo trình nội bộ được hội đồng Khoa học trường thẩm định

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Xác định cấu trúc khu vực quy hoạch Trường Bia (Khu quy hoạch Đại học Huế) bằng phương pháp đo sâu ảnh điện 2D

2008 - 2009

Đề tài cấp trường - Đại học Khoa học Huế

Chủ nhiệm đề tài

2

“Vận dụng phương pháp nhóm đất đá thành lập bản đồ địa chất công trình vùng đồng bằng duyên hải Quảng Nam phục vụ quy hoạch xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội bền vững”.

2010 - 2012

Đề tài luận văn Thạc sĩ – Đại học Huế

Chủ nhiệm đề tài

3

“Dự báo các vấn đề địa chất công trình khi xây dựng bãi đỗ xe ngầm Viễn Đông thành phố Đà Nẵng và đề xuất giải pháp ổn định hố móng”.

 

2013 - 2014

Đề tài cấp trường – Đại học Đông Á, Đà Nẵng.

Hướng dẫn nhóm sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học

4

Lập bản đồ địa chất công trình thành phố Đà Nẵng, phục vụ quy hoạch xây dựng và nghiên cứu khoa học.

2015-2016

Đề tài cấp trường – Đại học Đông Á, Đà Nẵng.

Chủ nhiệm đề tài

5

Nghiên cứu dự báo về các vấn đề địa chất công trình quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng

2015-2016

Đề tài cấp khoa – Đại học Đông Á, Đà Nẵng.

Hướng dẫn nhóm sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học

6

Nghiên cứu Sự hình thành tính chất cơ lý của đất phong hóa bazan ở vùng Tây Nguyên - Việt Nam và một số loại khoáng sản liên quan phổ biến

2017-2018

Đề tài cấp khoa – Đại học Đông Á, Đà Nẵng.

Hướng dẫn nhóm sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học

7

Nghiên cứu, đánh giá nguồn vật liệu xây dựng tự nhiên phục vụ hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và vùng lân cận

2018-2019

Đề tài cấp khoa – Đại học Đông Á, Đà Nẵng.

Chủ nhiệm đề tài

8

Nghiên cứu, phân tích ảnh hưởng của việc khai thác chế biến đá xây dựng phục vụ nhu cầu xây dựng địa phương và vùng lân cận  đến môi trường địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2019-2020

Đề tài cấp khoa – Đại học Đông Á, Đà Nẵng.

Hướng dẫn nhóm sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học

9

Nghiên cứu các phương án xử lý nền đất yếu cho công trình Trường Đại học Đông Á – Giai đoạn 2, tại TP Đà Nẵng.

2022-2023

Đề tài cấp khoa – Đại học Đông Á, Đà Nẵng

Hướng dẫn nhóm sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học

2. Các công trình khoa học đã công bố: (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách chuyên khảo…).

TT

Tên bài báo

Số/Ngày tháng

ban hành

Nơi ban hành

1

Luận giải nguồn gốc đá Calciocarbonatit Nam Nậm Xe (Phong Thổ, Lai Châu) dựa vào thành phần đồng vị Carbon – Oxy

Kỷ yếu hội nghị khoa học trẻ, 2015

Trường đại học khoa học, khoa địa lý – địa chất, đại học khoa học Huế

2

 

Temporal emplacement sequence of the South Nam Xe carbonatites (Northwest Vietnam)

5th GEOINDO 2015 November 23-24, Khon Kaen, Thailand. The International Conference on Geology, Geotechnology And Mineral Resources of Indochina

The International Conference on Geology, Geotechnology. And Mineral Resources of Indochina.

Khon Kaen, Thailand.

3

Nghiên cứu, đánh giá điều kiện địa chất công trình đồng bằng ven biển Đà Nẵng phục vụ quy hoạch xây dựng và đào tạo

Chuyên san “Thông tin Khoa học và Giáo dục” số 13/2016

Đại học Đông Á

4

Charactertics of phosphate phase (fluorapatite and monazite) in the south Nam Xe carbonatites, northwest Viet Nam.

Hue university journal of  science 12/2017

Hue university journal of  science

5

Tổng quan về đới đứt gãy Đà Nẵng – Khe Sanh và ảnh hưởng của nó đến các tai biến địa chất, khoáng sản liên quan.

 

Chuyên san “Thông tin Khoa học và Giáo dục” số 14 năm 2018

Đại học Đông Á

6

Quan điểm xây dựng bản đồ địa chất công trình tỷ lệ lớn phục vụ quy hoạch xây dựng đô thị (áp dụng cho đồng bằng ven biển Đà Nẵng)

ISSN, Hue university journal

Tháng 03/2018

Hue university journal of  science Earth science and environment

7

Nghiên cứu đánh giá sự dịch chuyển trọng lực đất đá mái dốc đường giao thông vùng núi thấp trung bình xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam

Tập san Chuyên đề

Khoa học và Giáo dục số 15

12/2018

Đại học Đông Á

8

Nghiên cứu sự hình thành tính chất cơ lý của đất phong hóa Bazan ở vùng Tây Nguyên - Việt Nam và những khoáng sản liên quan

Tập san Chuyên đề Khoa học và Giáo dục số 16

Tháng 08/2019

Đại học Đông Á

9

Nghiên cứu đặc điểm chất lượng đá xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Tập san Chuyên đề Khoa học và Giáo dục số 17

Tháng 12/2020

Đại học Đông Á

10

Tính chất cơ lý của vỏ phong hóa trên đá granit khu vực Nam Đông, thừa thiên Huế

Kỷ yếu hội Thảo trường Đại học Khoa học Huế

01/2021

Đại học Huế

11

Estabblish the time – dependent linear regression for concrete compressive strength when marine sand as fine aggregate in mid – central Vietnam

Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc Vietgeo 2023

09/2023

Đại học Huế

12

Phân chia các kiểu vỏ Phong hóa ở khu vực Nam Đông, Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc Vietgeo 2023

09/2023

Đại học Huế

13

Study on compressive strength and flexural strength of high-performance fine-grained concrete using binder combination of cement, fly ash, ground granulated blast furnace slag, silica fume

The 8th International
Scientific Conference on Applying New Technology in Green Buildings

Đại học Sư phạm Kỹ Thuật, Đà Nẵng

Xem chi tiết tại đây