GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ GVCB KHOA: THẠC SĨ PHAN VIẾT CHÍNH

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Ngành học: Xây dựng Thủy lợi – Thủy Điện   Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa  Đà nẵng        Năm tốt nghiệp: 2000

  1. Sau Đại học:

Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Xây dựng Công trình thủy            Năm cấp bằng: 2011

Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa – Đại học Đà nẵng                   Năm tốt nghiệp: 2011         

Tên đề tài luận văn bậc cao nhất: Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán MIKE 11 mô phỏng đánh giá chất lượng nước hạ lưu sông Đồng Nai đoạn chảy qua thành phố Biên Hoà theo qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của tỉnh Đồng Nai        

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2000 - 2004

Tổng Cty XDCTGT5

Tổ chức quản lý thi công công trình giao thông

2004 - đến nay

Trường ĐH Đông Á

Giảng viên

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Ứng dụng mô hình toán đánh giá chất lượng nước hạ lưu sông Đồng Nai đến năm 2020e

2011

Tạp chi khoa học Đại học Đông Á

2

Appllication Of Mathematical Modelling For Water Quality Assessment At The Downstream Of Dong Nai River

2024

Vietnam Journal of Science, Tachnology and Engineering

       3. Các hướng khoa học đã và đang tham gia nghiên cứu

- Mô hình chất lượng nước

- Thủy động lực học

- Trắc địa bản đồ

       4. Các hoạt động khoa học khác

Làm Reviewer (người phản biện khoa học) cho các đề tài khoa học sinh viên:

- Thủy động lực học

- Trắc địa công trình

- Công nghệ thi công xây dựng

Xem chi tiết tại đây