GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ GVCB KHOA: TIẾN SĨ LA DƯƠNG HẢI

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

    1. Đại học:

Ngành học: Địa chất công trình – Địa chất thủy văn   Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Khoa Địa lý – Địa chất, Đại học Khoa Học Huế          

Năm tốt nghiệp: 2014

    2. Sau Đại học:

Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Địa chất học       

Năm cấp bằng: 2016

Nơi đào tạo: Khoa Địa lý - Địa chất, Đại học Khoa Học Huế

Bằng Tiến sĩ/ Tiến sĩ Khoa học chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng dân dụng, công trình giao thông và tài nguyên môi trường trái đất

Nơi đào tạo: Đại học Kỹ thuật Suranaree, Vương quốc Thái Lan    

Năm tốt nghiệp: 2020

Tên đề tài luận án bậc cao nhất: Influence of Wall Dimension and Geocomposite Transmissivity on Groundwater Conditions in Mechanical Stabilized Earth Wall

Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ (Post-doc program)

Nơi đào tạo: Đại học Kỹ thuật GRAZ, Graz, Cộng hoà Áo

    3. Ngoại ngữ:

Tiếng Anh                         Mức độ sử dụng: Thành thạo

Tiếng Đức                         Mức độ sử dụng: Giao tiếp

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2017 - 2020

Khoa kỹ thuật xây dựng dân dụng, Đại học Kỹ thuật Suranaree, Vương quốc Thái Lan (School of Civil Engineering, Suranaree, University of Technology, Thailand)

Trợ giảng

   2020-2021

Khoa quốc tế - Đại học Huế

Giảng viên; Trợ lý

nghiên cứu khoa học

   2022-2023

Đại học kỹ thuật Graz, Cộng hòa Áo

Trợ lý nghiên cứu sau

Tiến sĩ (Post-doc)

2023-2024

Khoa CNKT Xây dựng, Đại học Đông Á

Giảng viên, Phó trưởng khoa CNKT Xây dựng, Trưởng bộ môn CTXD Giao thông

2024

Phòng Quản lý khoa học, Trường Đại học Đông Á

Giảng viên, Phó trưởng phòng Quản lý khoa học Đại học Đông Á

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

Trách nhiệm tham

gia trong đề tài

1

“Địa chí Tiên Phước, Quảng Nam”

2021/2023

Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

Thư ký ban biên tập

2

“Influence of wall dimension and geocomposite transmissivity on groundwater conditions in mechanical stabilized earth wall”

2017/2020

Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchashima, Thailand

Thành viên, trợ lý nghiên cứu đề tài

3

“Nghiên cứu phân tầng địa chất công trình vùng đồng bằng ven biển Quảng Trị”.

 

2015/2016

Đại học Khoa học Huế

 

Chủ nhiệm, tác giả

2. Các công trình khoa học đã công bố: (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách chuyên khảo…).

TT

Tên công trình

Năm

công bố

Tên tạp chí

1

Establishment and Assessment of Combined Cumulative Rainfall with Rainfall Event - Duration Thresholds based on Triggering and Non-Triggering Rainfalls in the Northern Thailand (Accepted)

2024

Hydrogeology Journal

2

Compressive Strength Variations by Adding Marine Sand as Concrete Fine Aggregate in Quang Nam, Vietnam

 

2023

Suranaree Journal of Science and Technology

3

Sách “Địa chí Tiên Phước, Quảng Nam”

2023

Sách chuyên khảo

4

Sách “ Tài nguyên đất xây dựng”

2023

Sách chuyên khảo

5

Simulate landslide activities during flood season 2020 - 2021 in Phong Nha - Ke Bang National Park

2023

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

 

6

Steady State Groundwater in Mechanical Stabilized Earth Walls of Various Dimensions with Geocomposite Back Drain Installation

2021

International Journal of Geomechanics

7

Phreatic Surface Estimation in MSE Wall With Geocomposite Back Drainage

2021

Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering

8

Assessing the lateral erosion of main meandering rivers in mid-central part of Vietnam

2017

Journal of Hydrogeology and Hydrologic Engineering

9

Evaluation of the utilization of marine sand as fine aggregate for concrete in Quang Nam

 

2022

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, Trường Đại học Thủy lợi

10

Compare Influences of Horizontal and Vertical MSE Wall Dimensions with Geocomposite Back Drainage System to Maximum Steady State Phreatic Level.

2021

Hue University Journal of Science: Earth Science and Environment, 130(4A)

11

The risk of liquefaction and post-liquefaction settlement of fine sand belongs to Nam O formation in Quang Tri plain

2016

Journal of Science: Earth Science and Environment (Hue University publisher), ISSN: 1859-1388

 

12

Determine the Physico-Mechanical Properties for Building Design Projects in Quang Nam Coastal

 

2015

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (1859-

2996), Số 3

13

Comparison of Destructive and Non- estructive Compressive Strength of Nam O Marine Sand Utilized for Concrete Fine Aggregate.

2021

Kỷ Yếu Hội Nghị Khoa Học Toàn Quốc ACEA- Vietgeo 2021

 

14

Geo-hazard of Slope in Tropical Monsoon Climate Zone for Case Study in Central Mountainous Area of Vietnam.

2021

SUT International Virtual Conference on Science and Technology, Thailand

15

Potential Small Aggregate of Concrete and Mortal Making from Marine Sand: A Case Study of Quang Nam Coastal Plain in Vietnam.

2021

SUT International Virtual Conference on Science and Technology Nakhon-Ratchasima, Thailand

16

Quan điểm và các kết quả nghiên cứu tai biến lũ bùn đá - lũ quét ở vùng đồi núi Trung Trung Bộ.

2021

Ứng Dụng Công Nghệ Không Gian Trong Công Tác Phòng, Chống Thiên Tai, ISBN: 978-604-325- 476-1

17

Tai biến địa chất trên sườn dốc vùng đồi núi Trung Bộ trong mùa mưa bão năm 2020.

2021

Ứng Dụng Công Nghệ Không Gian Trong Công Tác Phòng, Chống Thiên Tai, ISBN: 978- 604-325- 476-1

18

Geodynamic Activities at Estuaries in Ha Tinh Province of Vietnam.

2020

SUT International Virtual Conference on Science and Technology, August 28th, Suranaree University of Technology, Thailand

19

Erosion and accretion at the estuaries of Quang Binh province in the period of 2000 to 2016.

2018

International Conference VietGeo, Quang Binh, Vietnam

20

Assessing and predicting the erosion process of Quang Binh River bank by using method of power balance combines with the dynamic flow and remote sensing image

2016

analysis (apply for Gianh and Nhat Le river). Proceeding of the 3rd InternationalVietGeo, Quang Ninh, Vietnam

21

Appreciation of mud-debris flow intensity in strongly dissected mountainous territory (case study of Vu Gia-Thu Bon River basin).

2016

The 2nd National Conference on Transport Infrastructure with Sustainable Development, Danang, Vietnam

22

Classification of engineering soils in Quang Nam - Da Nang coastal plain, Vietnam.

2016

The 2nd National Conference on Transport Infrastructure with Sustainable Development, Danang, Vietnam, ISBN: 978-604-82-1809-6

23

Assessment of landslide, flash flood and debris flow along Ho Chi Minh route from Cong Troi pass to Lo Xo pass.

2015

Proceedings of the 2nd International conference Hanoi GEO, Hanoi

Xem chi tiết tại đây