GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ GVCB KHOA: TIẾN SĨ NGUYỄN VĂN MINH

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Ngành học: Thủy lợi                                            Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Thủy lợi Tashkent, Liên Xô cũ

Năm tốt nghiệp: 1978

  1. Sau Đại học:

Bằng Tiến sĩ chuyên ngành: Thủy lợi                

Nơi đào tạo: Trường Đại học Thủy lợi Tashkent, Liên Xô cũ  

Năm tốt nghiệp: 1991                                         

Tên đề tài luận án bậc cao nhất: Nghiên cứu hợp lý hóa chế độ nước trên ruộng lúa

Thực tập sinh cao cấp: Khoa toán cơ,

Cơ sở đào tạo Trường Đại học Tổng hợp Lomonoxop Liên Bang Nga

Tên đề tài : Nghiên cứu sử dụng mô hình toán để xác định sự phân bố dòng chảy trên mặt ruộng .

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1978 - 1987

Khoa Xây dựng , Đại học bách khoa Đà Nẵng

Cán bộ giảng dạy bộ môn

 thuỷ nông

1987- 1991

Trương Đại Học Thủy lợi Tashkent liên Xô cũ

Nghiên cứu sinh

1992 - 1997

Trưởng Đại học Lomonoxop Liên Bang Nga

Thực tập sinh

1998 - 2000

Tổng công ty xây dựng miền Trung

Chuyên viên

2001 - 2008

Viện Khoa học thủy lơi

Phó giám đóc trung tâm

2008 - 2009

Viện Khoa học thủy lơi

Trưởng phòng

2009 - 2015

Viện Khoa học thủy lơi

Giám đốc trung tâm

2017- đến 2023

Khoa Xây Dựng trường Đại học Đông Á

Trưởng khoa

 

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

STT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (Trường/Sở, Bộ, NN, Qtế)

Trách nhiệm

1

Nghiên cứu quy hoạch thủy điện vùng núi Quảng Nam Đà nẵng

1983

Trường

Tham gia

2

Nghiên cứu giải pháp chống thấm cho kênh dẫn qua vùng cát

2001

Cấp Bộ

Chủ nhiệm

3

Nghiên cứu biện pháp chống xói mòn trên đất dốc khu vực miền Trung

2007

Cấp Bộ

Chủ nhiệm

4

Nghiến cứu khai thác nước ngầm cho vùng cát khu vực miền Trung

2009

Cấp Bộ

Chủ nhiệm

5

Hoàn thiện công nghệ thiết kế thi công chống thấm bằng thảm sét địa kỹ thuật cho công trình xây dưng, giao thông thủy lợi

2012

Cấp Nhà nước

Chủ nhiệm

Xem chi tiết lại tại đây