Kế hoạch đào tạo Quốc phòng an ninh đợt 1 Khóa K2020

Kế hoạch đào tạo Quốc phòng an ninh đợt 1 Khóa K2020

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC KHÓA NHẬP HỌC 2020 (ĐỢT 1)

 • Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT, ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học;
 • Căn cứ Thông tư liên tịch số 123/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH, ngày 05/11/2015 của Bộ QP-BGDĐT-BLĐTBXH, quy định tổ chức, hoạt động của Trung tâm GDQPAN; liên kết GDQPAN của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học;
 • Căn cứ Chương trình đào tạo bậc đại học khóa nhập học 2020.

Nay Nhà trường ban hành kế hoạch đào tạo kiến thức Quốc phòng - An ninh bậc đại học khóa nhập học 2019 như sau:

 1. Mục tiêu
 • 100% sinh viên (SV) hoàn thành chương trình đào tạo, được cấp chứng chỉ;
 • Tỷ lệ khá giỏi đạt từ 65% trở lên;
 • SV hình thành được ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong nhanh nhẹn;
 • Bảo đảm an toàn tuyệt đối cả người và trang thiết bị trong quá trình học tập.
 1. Quy mô
 • SV đại học thống nhất học cùng một chương trình theo Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT, ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh trong môi trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học;
 • SV đại học chính quy khóa nhập học 2020: Khoa CNKT Xây dựng, Khoa Dược, Khoa Ô tô (AE20A2A, AE20A2B, AE20A3B) và Khoa Y khóa 19 ĐHCQ.
 • Tổ chức: Học tập trung
 1. Kế hoạch cụ thể

Nội dung công việc

Mục tiêu đạt được

Thời gian

thực hiện

Thời gian

hoàn thành

Đơn vị

thực hiện

Đơn vị

phối hợp

1. Thông báo SV nộp kết quả GDQP-AN đã học để xét miễn, giảm

- Thông báo trên Website, gửi văn bản đến lãnh đạo Khoa và CVHT

- Phân công CB nhận hồ sơ miễn, giảm từ CVHT

 1.  
 1.  
 •  

- Khoa

- CVHT

2. Tổng hợp và xét miễn, giảm GDQP-AN

- Đúng đối tượng theo Quy định của Bộ

- Ban hành QĐ miễn, giảm, danh sách SV miễn, giảm

- Thông báo đến Khoa, CVHT và SV

 1.  
 1.  

TTGDTC-QP

- Phòng Tài chính - Kế toán (TC-KT)

- Phòng QLĐT&CTSV

3. Thống nhất chương trình, số lượng SV và các quy định cụ thể với TTGDQP-AN Trường Quân sự QK5 để đảm bảo tiến độ, chất lượng đào tạo

- Đúng quy định của Bộ

- Phù hợp với kế hoạch đào tạo của trường

- Đảm bảo chất lượng cao

 1.  
 1.  
 •  

Phòng QLĐT&CTSV

4. Soạn thảo văn bản hợp đồng liên kết đào tạo QP-AN

- Rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi bên

- Thống nhất đơn giá hợp đồng

 1.  
 1.  
 •  

- Phòng TC-KT

- Phòng TTPC

- Phòng QLĐT&CTSV

5. Quán triệt mục tiêu, yêu cầu, quy chế và thông báo lịch học tới SV

- 100% SV nắm chắc mục tiêu yêu cầu và các quy định trong quá trình học tập

- 100% SV thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng

 1.  
 1.  
 •  

- Khoa

- CVHT

6. Hợp đồng xe đưa đón SV

- Đảm bảo đủ xe theo số lượng SV

- Đề xuất chi phí

 1.  
 1.  
 •  

- Phòng TC-KT

- TTGDTC-QP

7. Tổ chức SV hành quân đến TT GDQP-AN trường Quân sự QK5 và giao quân

 • (Đợt 1: SV Khoa CNKT Xây dựng, Khoa Dược, Khoa Ô Tô và Khoa Y khóa 19 ĐHCQ)

- Đảm bảo 100% SV được đi đào tạo

- Đúng thời gian, địa điểm và an toàn tuyệt tối

 

14h ngày 25/04/2021

Chủ nhật

(Khoa Y khóa 19 ĐHCQ có sẽ có thông báo cụ thể sau)

 

17h ngày 25/04/2021

Chủ nhật

 •  

- CVHT

- Cộng tác viên

8. Tổ chức thăm, động viên SV học tập đợt 1

- Tạo được không khí vui tươi đối với SV.

16h00 ngày 14/05/2021

(thứ 6)

17h30 ngày 14/05/2021

(thứ 6)

Trung tâm GDTC-QP

- Phòng QLĐT

- Lãnh đạo Khoa

- CVHT

9. Bế giảng và tổ chức đón SV về trường

- Đảm bảo 100% SV về lại trường

- Đúng thời gian, địa điểm và an toàn tuyệt đối

14h ngày 22/05/2021

(Thứ 7)

17h ngày 22/05/2021

(Thứ 7)

Trung tâm GDTC-QP

- Đoàn Thanh Niên

- CVHT

10. Nhận kết quả đào tạo (danh sách SV được cấp chứng chỉ). Thông báo kết quả cho SV

- Chính xác, đầy đủ danh sách SV được cấp chứng chỉ và không hoàn thành chương trình đào tạo, bảng điểm tổng kết môn học

- Đúng tiến độ, thời gian quy định

 1.  
 1.  

Trung tâm GDTC-QP

- Phòng QLĐT

11. Thanh lý hợp đồng

- Đúng nội dung đã hợp đồng

- Đúng kế hoạch và quy trình

 1.  
 1.  

Trung tâm GDTC-QP

- Phòng TC-KT

- Phòng QLĐT

12. Tổng kết, rút kinh nghiệm và báo cáo

- Đánh giá kết quả học tập

- Đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại

- Báo cáo cho ban giám hiệu kết quả GDQP-AN

 1.  
 1.  

Trung tâm GDTC-QP

- Phòng KTTC

- Phòng QLĐT

- Khoa

- CVHT

 

 1. Những thông tin có liên quan
 • Thời gian học GDQP-AN: + Thời gian chung: Từ 26/04/2021 - 22/05/2021

+ Thời gian cụ thể: Theo lịch của Trung tâm GDQP-AN trường Quân sự QK5

 • Địa điểm học: Tại Trung tâm GDQP-AN trường Quân sự QK5 (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng)
 • Thời gian tập trung theo các khoa, ngành cụ thể như sau:

+ 14g00 ngày 25/04/2021 (Chủ Nhật) tất cả SV CNKT Xây dựng, Khoa Dược, Khoa Ô tô TTGDQP-AN trường Quân sự QK5. (Khoa Y khóa 19 ĐHCQ có sẽ có thông báo cụ thể sau).

 • Tuyệt đối SV không được đi riêng lẻ.
 • Lệ phí đào tạo: Do Nhà trường thanh toán theo hợp đồng.
 • Tiền ăn hàng ngày: 50.000 đồng/1ngày/SV. SV nộp trực tiếp tại Trung tâm GDQP-AN theo quy định của TTGDQP-AN.
 • Khi đi học, SV mang theo giày vải, sổ, bút, chăn và đồ dùng cá nhân.
 • TTGDQP-AN cho SV mượn 2 bộ quân phục, màn, ba lô, chiếu, mũ tai bèo.
 • Lệ phí xe vận chuyển 2 chuyến (đi và về): 35.000 đồng/SV. Lớp trưởng thu và nộp cho Cô Bích Liên - phòng TC-KT (kèm theo danh sách SV) trước ngày 20/04/2021.